Stedelijke Commissie

raadzaal_enschedeDe stedelijke commissie kan gezien worden als de voorbereidende vergadering voor de raadsvergadering. Net zoals in elke stadsdeelvergadering de onderwerpen specifiek voor dat stadsdeel worden behandeld, worden in de stedelijke commissie de de overkoepelende zaken behandeld.

De Stedelijke commissie kent geen vaste leden. Per agendapunt wordt elke fractie vertegenwoordigd door een woordvoerder. Burgerbelangen heeft alle onderwerpen opgedeeld in portefeuilles. Elk raadslid heeft een portefeuille met onderwerpen en zal de bijbehorende agendapunten van de stedelijke commissie behandelen conform zijn portefeuille.

Vergaderingen

Geen vergaderingen

Gerelateerde berichten


Technology Base Twente en bereikbaarheid: de NOEK!

Marc Teutelink 10.06.2016 - Geen reacties

Het topteam, die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente tot de Technology Base Twente, is nu twee jaar bezig en er lijkt weinig voortgang geboekt: er is nog geen concreet bedrijf in de sector HTSM/AMM op het TechBT neergestreken. Dit ondanks de hoge verwachtingen en marktpotentie. Daarom hebben wij tijdens de
Lees meer ...


De “Zomernota”, hoe gaan wij om met ons geld…

Niels van den Berg 10.06.2016 - Geen reacties

In Nederland betalen wij allemaal belasting. Met deze belastinggelden worden vele zaken bekostigd die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Uit de Landelijke belastingopbrengsten worden onder andere ook de AZC’s bekostigd en alle andere noodzakelijke dingen rond het thema vluchtelingen. Daarnaast betalen wij als burgers ook “Gemeentelijke belasting” en ook deze opbrengsten maken onderdeel uit van
Lees meer ...


Diftar en de groene GFT container

Marc Teutelink 15.04.2016 - Geen reacties

Enschede gaat over op Diftar; deze keuze is al eerder gemaakt… Nu gaat het alleen nog maar om de verschillende beleidskeuzes. BBE heeft destijds tegen gestemd; niet vanwege diftar maar vanwege de haast van met name het omgekeerd inzamelen. Wij hebben ons geconformeerd aan de doelstellingen van een afval-loos Twente in 2030 en dat betekent
Lees meer ...


Grondwateroverlast

Marc Teutelink 01.04.2016 - Geen reacties

Enschede kampt met een hoge grondwaterstand. Dat is niet geheel verwonderlijk, want Enschede is op een stuwwal gebouwd. Het hoogteverschil binnen Enschede is wel 44 meter tussen de laagste en de hoogste plek in Enschede. Een stuwwal is een plek waar bronnen ontspringen en daarmee ligt Enschede aan het begin van het watersysteem. Tel daarbij
Lees meer ...