Diftar en de groene GFT container

Marc Teutelink 15.04.2016
Enschede gaat over op Diftar; deze keuze is al eerder gemaakt… Nu gaat het alleen nog maar om de verschillende beleidskeuzes. BBE heeft destijds tegen gestemd; niet vanwege diftar maar vanwege de haast van met name het omgekeerd inzamelen.
Wij hebben ons geconformeerd aan de doelstellingen van een afval-loos Twente in 2030 en dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. Diftar is één van deze maatregelen. Wij kunnen ons vinden in diftar; mits dit als een beloningsstelsel wordt ingezet en niet als bezuiniging en goed gedrag moet duidelijk leiden tot minder kosten. Wij denken dat er een grote hoeveelheid mensen voor €20 niet zullen worden verleid tot beter scheiden en dus zou een grote verlaging van de vaste kosten misschien beter motiveren. Je moet er wel aan kunnen verdienen!
Tijdens de bespreking in de stedelijke commissie hebben wij onder andere extra aandacht gevraagd voor hoogbouw en appartementen waar mensen wonen die slecht ter been zijn en meerdere keren per week met afvalzakjes op de rollator naar de (ondergrondse) container lopen, maar ook voor mogelijk de illegale stort in combinatie met handhaving. Maar ook kwam de groene GFT container aan bod.
In 2015 heeft BBE een motie ingediend om het tuinafval gratis weg te kunnen brengen. Die motie werd gesteund en heeft het gehaald en vanaf halverwege 2015 is het wegbrengen inderdaad gratis. En er zijn ook best veel Enschedeërs, die het blad van gemeentelijke bomen (of zelfs nog beter, het gemeentelijk gras maaien en) in hun groene container stoppen. Deze mensen zullen nu ineens moeten gaan betalen voor (openbaar) groen afval wat niet door hen is geproduceerd: hoezo de vervuiler betaald? Daar komt nog bij dat juist de hoeveelheid rest afval in de grijze container naar beneden moet. Groen afval kan erg goed verwerkt worden! Daarom vinden wij dat de variabele kosten van de groene GFT container aanzienlijk naar beneden moet; liefst nog onder de huidige gespecificeerd ondergrens. Of het helemaal gratis kan moet nog worden bekeken, want ook voor GFT moeten kosten worden gemaakt!
Eventueel passen additionele maatregelen zoals het terugplaatsen van blad/gras korven op specifieke plekken in buurten, een extra gratis groene container wanneer men aantoonbaar gemeentelijk groen opruimt. Dit zou in samenspraak met wijkraden kunnen gebeuren om misbruik te voorkomen.
Aanstaande maandag 18 april komt dit punt in de Gemeenteraad aan de orde en er lijkt zich een meerderheid te vormen voor een goedkopere/gratis groene GFT container. Wij overwegen nog om een amendement/motie hierover in te dienen.