Berichten van 10.10.2013


Kandidaten succes!!!

André Le Loux 10.10.2013

Gisteravond hebben we de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen gehouden en is de kandidatenlijst voor de verkiezingen 2014-2018 vastgesteld

. Ik ben van mening dat we uitstekende kandidaten hebben, kandidaten die een drive hebben en op willen komen voor de belangen van de burger. Deze groep gaan wij enthousiast ondersteunen in de komende verkiezingstijd.
Het zal duidelijk zijn dat de gemeenteraadsleden voor de periode 2014-2018 geen gemakkelijke tijd tegemoet gaan. De gemeente is krap bij kas en voor nieuwe initiatieven is nauwelijks ruimte. Ook is nog steeds niet duidelijk welke extra taken de gemeente moet gaan uitvoeren. Onze kandidaten zijn zich ervan bewust dat het niet gemakkelijk gaat worden en toch gaan ze er tegen aan. Afgelopen zaterdag was de eerste scholingsdag van een uitgebreid scholingsprogramma en het enthousiasme van de kandidaat- raadsleden droop er af. Middels dit scholingsprogramma dat zij krijgen voorgeschoteld, zijn zij straks helemaal klaar voor het echte werk.
Met deze drive en enthousiasme hebben wij er alle vertrouwen in. Kandidaten succes gewenst.


Wie bepaalt er eigenlijk wat ouderen willen?

Albert Veldt 10.10.2013

Diverse keren ben ik verrast op een bijeenkomst voor ouderen.

Vaak zijn deze bijeenkomsten initiatief van de gemeente die denkt keuzes voor ouderen te moeten maken en/of zaken voor ze te regelen. Op een van die bijeenkomsten sprong er een meneer overeind toen er om ideeën werd gevraagd. Hij stelde het zat te zijn dat er generaal voor de ouderen wordt gedacht in de vorm dat ze ziek zwak en misselijk zijn. Hij vertelde met z’n 76 jaar nog volop te genieten van het leven met zijn twee jaar jongere vrouw. Ze gingen regelmatig op een cruise of deden een all inclusieve vakantie, verder waren ze elk op zich druk met vrijwilligerswerk.
Thuis hadden ze geen hulp, want ze konden het zelf prima af. Kinderen waren er wel maar die woonden verspreid over het land en kwamen met regelmaat op bezoek en in ieder geval op hun beider verjaardag. Ze woonden al meer dan vijfentwintig jaar op hetzelfde adres, hadden het appartement gekocht op de toekomst toen de kinderen de deur uit waren. Alles gelijkvloers dus wel zo makkelijk ook al was dat voor hen zelfs op dat moment nog niet nodig.

Dit verhaal is niet opzichzelfstaand, vaak wordt er door de jongere generatie voor de ouderen gedacht vanuit een economisch beginsel. In tijden van woningnood werden vader en moeder al snel naar een bejaarden of seniorenwoning gedirigeerd zodat het vrij gekomen huis bestemd kon worden voor de volgende generatie.
Ook in de werksfeer werd in de jaren zeventig bedacht dat het vervroegde uittreden beter was voor de ouderen want dan kon de jeugd in hun plaats aan de slag. Hoe anders is de tijd nu, de werkloosheid onder jongeren is hoog, maar desondanks mogen en kunnen de ouderen geen gebruik meer maken van de VUT maar moeten zelfs het liefst tot hun zeventigste doorwerken.

Ook in Enschede werden er wel ideeën geopperd die eigenlijk achterhaald zijn, zoals het levensbestendig wonen. De idee is dat je op je dertigste jaar een huis koopt waar je tot je dood in kunt blijven wonen. Dat zou dus een huis moeten worden gelijkvloers, zonder drempels en met deuren waar je met je rolstoel doorheen kunt komen.

Net zo goed als je op je dertigste jaar niet over je pensioen wakker gaat liggen ga je ook niet op je dertigste zo’n huis aanschaffen. Ook rondvraag bij de woningbouwverenigingen geeft uitsluitsel dat er aan dergelijke huizen geen behoefte en vraag is. Men zegt dat dit echter een politieke keus en initiatief is! De trend van vandaag de dag is dat veel ouderen zelf vanuit de overwaarde in hun huis het huis aan laten passen aan hun wensen. De ouderen die in een (te groot) huurhuis wonen worden over het algemeen door de corporaties geholpen aan een seniorenwoning. Dit alles lijkt me ook de juiste weg.

De corporaties hebben me wel verteld dat ze meer met Domotica (dat is een huis van gemakken voorzien op elektrisch gebied) bezig zijn, maar dat komt omdat niet alleen de ouderen, maar vooral ook de jongeren het gemak van bijvoorbeeld afstand bediende elektrische verlichting, centrale verwarming of garagedeur erg makkelijk vinden. Dit te koppelen aan een smart Phone of computer is de meest geavanceerde ontwikkeling op dit gebied. Verder zijn de corporaties bezig met verduurzamen wat betekent dat bewoners aanspraak kunnen maken op isolatie en zonnepanelen om hun energielasten te drukken, ook dat is een goede zaak lijkt mij.

Het lijkt mij van belang om ouderen meer te betrekken bij de keuzes die de gemeenten, maar ook de diverse instanties, voor senioren bedenken. Vaak zijn de betrokkenen het er zelf helemaal niet mee eens, want ze zijn niet allemaal zielig en behoeftig maar over het algemeen zelf nog goed in staat hun eigen keuzes te maken.


Overheidsbemoeienis en regels die de participatieve samenleving belemmeren.

Ben Sanders 10.10.2013

De regelgeving van de overheid is de laatste jaren aan het dichtslibben. Er zijn te veel regels en ze zijn te moeilijk.

Het gebouw der overheid dreigt daardoor in te storten. Het piept en kraakt in zijn voegen. Professionals die de overheid adviseren hebben eerder aan deze situatie bijgedragen dan dat ze er tegenwicht aan geboden hebben.
Het is ook wel erg makkelijk geld verdienen met het in stand houden of verergeren van deze problemen. De professional in kwestie is namelijk de enige die de huidige wirwar van regels nog doorziet. Hij heeft er immers zijn werk van gemaakt. Of toch niet, is er wel een ambtenaar die de Wet maatschappelijke ondersteuning nog snapt?

De overheid predikt tegenwoordig ‘van verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving’. Het lijkt wel of er ineens net zoveel overheidsdienaren als inwoners in dit land zijn. En die gaan ook allemaal meewerken aan het verbeteren van de samenleving! De vraag is echter wat de officiële overheidsdienaren – die welke er voor betaald worden – dan straks nog te doen hebben.

Over de rol van die ‘nieuwe’ overheid wordt druk gediscussieerd op allerlei discussiefora en op sociale netwerken. Veel overheidspogingen tot het stimuleren van een participatieve samenleving zijn echter ronduit hypocriet en ongeloofwaardig. Dat komt omdat vrijwel alle landelijke overheidsbemoeienissen in Nederland eenzijdig in het voordeel uitpakken van de rijken en de groten. Want wat nu als ‘Jan Boezeroen’ niemand in zijn familie of omgeving heeft die met hem wil of kan participeren? Moet hij het dan maar zelf uitzoeken binnen die wirwar van regels?
Of kan hij dan terecht bij die ambtenaar die door de ‘participatie’ straks weer tijd over heeft?


Merkwaardig! Kunstgrasbeleid, wijkbudgetten en Central Park Diekman

Niels van den Berg 10.10.2013

Ik moet er nog helemaal induiken, maar afgelopen week heb ik gesproken met enkele betrokkenen rondom de plannen van Central Park Diekman.

Een initiatief dat ook bij onze fractie op veel enthousiasme kan rekenen. Echter lijkt het zo te zijn dat er een stuurgroep is die maar heel minimaal vertegenwoordigd is. Volgens mij kan dit niet de bedoeling zijn met verschillende sportclubs, scholen en instellingen op het terrein aanwezig.
Mochten we dergelijke plannen willen realiseren, dan vraagt dat mijn inziens om samenwerking tussen de verschillende partijen gelegen rondom het Diekman. Alleen dan is er een kans van slagen. Er is vanuit de, meermaals door mij bekritiseerde, stichting vitale sportvereniging ook een verenigingsmanager werkzaam in het doelgebied, werkzaam bij SC Enschede.
Bijvoorbeeld bij Zuid Eschmarke vangt men signalen op dat men op termijn moet verhuizen naar de buurman om de hoek wanneer de plannen worden doorgezet. Fuseren hoort er tegenwoordig bij, maar wanneer een vereniging zichzelf prima kan redden, kan ik mij zo voorstellen dat men zich druk maakt om, in plaats van druk maakt voor dergelijke plannen. En terwijl ik gedurende het gesprek tuurde over de accommodaties op het Diekman, viel het mij op dat er een tweede kunstgrasveld is gerealiseerd bij de Tubanters.

Op zich toe te juichen, maar met aangenomen beleid van twee jaar geleden onverklaarbaar. De systematiek om dat in tegenwoordige tijd alsnog te realiseren? Naar verluidt, de toplaag die aan vervanging toe is opvoeren als kostenpost en deze onderhoudsmiddelen inzetten voor een nieuw aangelegd veld. Dan een aantal sponsoren, en het laatste beetje wordt aangevraagd bij de wijkbudgetten. Zoals gezegd ik ben er momenteel mee bezig, maar als dit juist is en een nieuwe trend gaat worden schieten we alle doelen voorbij en zijn kunstgrasbeleid, wijkbudgetten, en fusieclubs toe aan aangescherpte criteria. En dan in ogenschouw nemend dat al deze onderwerpen als zeer waardevol worden gezien door de fractie Burgerbelangen Enschede!


Hans van Agteren lijsttrekker BBE

Secretaris Burgerbelangen Enschede 10.10.2013

In de bijzondere algemene ledenvergadering van 10 oktober 2013 heeft de vergadering unaniem onze wethouder Hans van Agteren aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Burgerbelangen Enschede heeft met Hans van Agteren een betrouwbare en representatieve lijsttrekker, iemand die ons motto “Gewoon Samen Doen” in de praktijk brengt.

De vergadering heeft tevens haar goedkeuring gegeven aan de kandidatenlijst, deze bestaat uit 28 personen, die niet alleen uit bekende gezichten bestaat maar ook een aantal nieuwe namen bevat:

   1. Agteren, Hans van (huidig wethouder)
   2. Berg, Niels van den (huidig gemeenteraadslid)
   3. Overink, Barry (eigenaar Recht Juristen voor het MKB)
   4. Sanders, Ben (huidig gemeenteraadslid)
   5. Ceben, Zehra (Internationaal Werving en selectie professional)
   6. Teutelink , Marc (IT Architect)
   7. Veldt , Albert (huidig gemeenteraadslid)
   8. Brouwer, Peter (zelfstandige en BBE-lid van het eerste uur)
   9. Kel, Gert (allround medewerker bij Willemsen schoonmaak)
   10. Brejaart, Morgan (zelfstandig ondernemer)
   11. Boedhoe, Shanna (Team manager KPN CCC)

Als lijstduwers fungeren Andre le Loux, Henny Ardesch en Karel Ebbing , allen betrokken bij de oprichting van Burgerbelangen Enschede, voorheen Enschede Nu.

Alle kandidaten op onze kieslijst zijn politiek gedreven en maatschappelijk zeer betrokken. Met deze sterke lijst gaat dè lokale partij van Enschede met het volste vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in.