Merkwaardig! Kunstgrasbeleid, wijkbudgetten en Central Park Diekman

Niels van den Berg 10.10.2013

Ik moet er nog helemaal induiken, maar afgelopen week heb ik gesproken met enkele betrokkenen rondom de plannen van Central Park Diekman.

Een initiatief dat ook bij onze fractie op veel enthousiasme kan rekenen. Echter lijkt het zo te zijn dat er een stuurgroep is die maar heel minimaal vertegenwoordigd is. Volgens mij kan dit niet de bedoeling zijn met verschillende sportclubs, scholen en instellingen op het terrein aanwezig.
Mochten we dergelijke plannen willen realiseren, dan vraagt dat mijn inziens om samenwerking tussen de verschillende partijen gelegen rondom het Diekman. Alleen dan is er een kans van slagen. Er is vanuit de, meermaals door mij bekritiseerde, stichting vitale sportvereniging ook een verenigingsmanager werkzaam in het doelgebied, werkzaam bij SC Enschede.
Bijvoorbeeld bij Zuid Eschmarke vangt men signalen op dat men op termijn moet verhuizen naar de buurman om de hoek wanneer de plannen worden doorgezet. Fuseren hoort er tegenwoordig bij, maar wanneer een vereniging zichzelf prima kan redden, kan ik mij zo voorstellen dat men zich druk maakt om, in plaats van druk maakt voor dergelijke plannen. En terwijl ik gedurende het gesprek tuurde over de accommodaties op het Diekman, viel het mij op dat er een tweede kunstgrasveld is gerealiseerd bij de Tubanters.

Op zich toe te juichen, maar met aangenomen beleid van twee jaar geleden onverklaarbaar. De systematiek om dat in tegenwoordige tijd alsnog te realiseren? Naar verluidt, de toplaag die aan vervanging toe is opvoeren als kostenpost en deze onderhoudsmiddelen inzetten voor een nieuw aangelegd veld. Dan een aantal sponsoren, en het laatste beetje wordt aangevraagd bij de wijkbudgetten. Zoals gezegd ik ben er momenteel mee bezig, maar als dit juist is en een nieuwe trend gaat worden schieten we alle doelen voorbij en zijn kunstgrasbeleid, wijkbudgetten, en fusieclubs toe aan aangescherpte criteria. En dan in ogenschouw nemend dat al deze onderwerpen als zeer waardevol worden gezien door de fractie Burgerbelangen Enschede!