Berichten van 18.04.2013


Koningsplein

André Le Loux 18.04.2013

Afgelopen dinsdag in de vergadering van de Stadsdeelcommissie Centrum werd wethouder v. Hees onaangenaam verrast

doordat een advocaat namens Deltaborch een zienswijze inbracht. Een groot aantal parkeerplaatsen wil de gemeente onteigenen bij het pand van ten Hag aan het Koningsplein zonder daarvoor een alternatief of schadevergoeding te willen verstrekken
Dit is toch heel merkwaardig. De gemeente is al ruim twee jaar op de hoogte van het gegeven dat ten Hag het hier niet mee eens zou zijn. Twee jaar lang heeft de gemeente de tijd gehad om tot een bevredigende oplossing te komen, waarom is dit niet gelukt ?? De gemeente heeft geen enkel alternatief geboden. Een pand met 8 verdiepingen zonder fatsoenlijke parkeerplaatsen is compleet onrendabel. Dit kan de gemeente vele miljoenen gaan kosten, logisch dat wij niet instemmen met het bestemmingsplan zonder te weten,wat de financiële consequenties zijn.


Ambachtsschool wordt verkocht; koste wat kost!!

Albert Veldt 18.04.2013

Tijdens de laatste stadsdeelvergadering voor het Centrum kwam de verkoop aan de orde van de ons aller bekende Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel.

Een gebouw van voor de vorige eeuw en met recht een Rijksmonument.
Als commissieleden lieten we ons weer eens verrassen. De Ambachtsschool blijkt nog voor 5,5 miljoen in de boeken te staan terwijl de dagwaarde rond de 3,5 à 4,0 miljoen ligt. Wethouder Welman betoogde dat verkoop noodzakelijk is omdat de jaarlijkse rente-, onderhouds- en energielasten op ruim € 350.000 uit komen. Dat drukt te zwaar op onze begroting.
Welman benadrukte dat als de hoogst biedende op 1,5 miljoen uit kwam dan desnoods maar verkocht moest worden. Wat ons overigens ook bevreemd is dat ondanks toezeggingen van ons grondbedrijf toch nog panden een boekwaarde hebben boven de marktwaarde. Hier had allang op afgeschreven moeten worden!

Dus werd ons een voorstel gepresenteerd om het monumentale pand via aanbesteding te verkopen aan de hoogst biedende. Daarvoor moet wel een krediet vrijgemaakt worden van € 750.000 om het pand verkoopklaar te maken en op te vrolijken.
Wij hebben met dit voorstel niet in kunnen stemmen. Wij zijn er wel voor om het pand via inschrijving aan te bieden, maar gooi er geen extra geld tegenaan. Beter is om te kijken of er een geïnteresseerde is en dan te kijken of die partij gunningwaardig is gezien het feit dat het een rijksmonument is. Dat er kosten gemaakt moeten worden in dit proces zien wij ook wel, maar kom dan met een realistischer voorstel.


Bevrijdingsdag 2013: ‘Vrede spreken we af’.

Ben Sanders 18.04.2013

Wat is het mooi dat het kan, 68 jaar geleden waren wij Nederlanders en Duitsers vijanden. Ook hadden wij nog geen idee wat samenwerken betekend en zou men onze huidige situatie als paradijselijk hebben ervaren.

Inmiddels drie generaties lang delen wij Nederlanders en Duitsers onze waarden en vrijheid en zetten zij zich in Europa en de hele wereld daarvoor in. We mogen er best trots op zijn dat onze landen sinds het prille begin al deel uitmaken van het Verenigde Europa en wij in vele delen van de wereld worden gewaardeerd als eerlijk en betrouwbaar.
Het is dan ook geweldig en van zelfsprekend dat wij Enschedeërs samen met onze Duitse buren het bevrijdingsfeest hier kunnen vieren. We profiteren met elkaar van vrijheid, vrede en welvaart, die voor ons als Euregionale partners samengaan met een versterkte Europese en internationale samenwerking. Het zou mooi zijn dat dit toch wel unieke succes ons ook de kracht zal geven om in deze voor velen toch moeilijke tijden, de onzekerheid, de bezuinigingen maar ook de huidige uitdagingen aan te kunnen en om gezamenlijk straks toch weer aan een welvarende toekomst te bouwen. Dat mag je dan zien als een ideaal, en dat ideaal dat kunnen we alleen verwezenlijken als we in vrede met elkaar blijven.
Kortom: ‘Vrede spreken we af’. Dit zal ook het uitgangspunt zijn van mijn speech op 5 mei, welke ik zal houden namens het Gemeentebestuur tijdens het Bevrijdingsfeest in Glanerbrug.


VVD wethouder vindt project werkgelegenheid onaangename aangelegenheid!?

Niels van den Berg 18.04.2013

De stad Enschede herbergt met 14,8 % het dubbele aantal werklozen in verhouding tot andere steden. In 2010 was het streven om 5000 werklozen aan het werk te krijgen.

Tegenwoordig zien we dat deze werkloosheid stijgende is. Nog maar kort geleden hebben we gesproken over de plannen rondom de geplande moskee aan de Wethouder Beverstraat. Daar is Burgerbelangen Enschede kritisch op geweest. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend. Nog net voor dat het voormalig DCW terrein besproken is in de Stadsdeelcomissie, ontvingen college van B&W en raadsleden een mail van een Projectontwikkelaar. Onlangs ontvingen wij een tweede mail van deze ontwikkelaar, met daarin de volgende zinsnede: “Aangezien DAMO Invest voor dit moment onderhandelingen met een andere Gemeente in de regio Twente aangaat en zoals vanuit de Gemeente Enschede is aangegeven, het DCW-terrein definitief is vergeven…”

Dan begrijp ik het even niet meer. Een werkgelegenheidsproject, dat één op één geplaatst kan worden in de huidige bestaande panden, een VVD wethouder wiens lijfspreuk ‘ werkgelegenheid’ is en dan na een kort onderhoud de geïnteresseerde partij netjes de deur wijzen, waarna deze besluit het geluk elders in de regio Twente te beproeven. Waarom is er niet kordater gehandeld? Is de buitenkans niet aangegrepen en is er op zijn minst bekeken wat de plannen omvatte en wat de kans van slagen zouden zijn? De gemeente had toch ook in gesprek kunnen gaan met het moskee bestuur en hen uitleg geven over de ontstane situatie! Had men dit al niet moeten doen voordat er over gesproken is in de Stadsdeelcommissie Oost? De bouwcommissie had men keiharde toezeggingen kunnen doen dat binnen een zelfde termijn elders in de stad een moskee gebouwd zal gaan worden.

Kortom een gemiste kans. Het meest merkwaardig is dan wel dat het de VVD betreft die hier naar mijn mening ogenschijnlijk makkelijk mee omgaat. En dat alles speelt zich af op nog geen steenworp afstand van de plek waar de betreffende wethouder Hatenboer ruim 3 jaar geleden langs de Zuiderval met zijn hoofd door een campagnebord gestoken, predikte te zullen werken aan de werkgelegenheid!


Fitness park XXL

Niels van den Berg 18.04.2013

Het is algemeen bekend, dat sporten een belangrijke bezigheid is in het dagelijkse leven. Ik hoef de voordelen ervan dan ook niet te schetsen.

Sportscholen genoeg in de stad Enschede en inmiddels lopen de abonnementen uiteen van € 16,- tot € 60,- euro per maand. Op zich zijn de prijzen die gehanteerd zijn aan de onderkant niet verkeerd. Echter in tijden waarin het voor velen steeds moeilijker wordt om de touwtjes aan elkaar te knopen, vormen de contributies voor het sporten vaak een belemmering om actief deel te nemen aan sport.
De gemeente Enschede is in het verleden de sportiefste stad van Nederland geweest, we hebben veel over voor de sport. Maar de stad Enschede zit in financieel zwaar weer en dus moeten er keuzes gemaakt worden. Ik wil binnenkort eens met verschillende partijen om tafel om de mogelijkheden te bekijken ten aanzien van fitness in de buitenlucht. Vrij toegankelijk voor iedere Enschedese burger!

In ieder stadsdeel 1 fitness park XXL realiseren moet te doen zijn. De kosten vielen mij na enige research niet eens tegen. Rond de € 40.000 zal een dergelijk park moeten kosten. Maar dan hebben we nog niet gekeken wat de mogelijkheden zijn van subsidiëring, sponsoring en fondsen. Kortom het idee op zich is niet bij voorbaat kansloos! De grootste winst zit in het feit dat zonder financiële verplichting iedereen kan sporten. In de buitenlucht dat dan weer wel, maar schuilt daarin niet juist de charme? Ik wil de opties serieus gaan bekijken. En wanneer blijkt dat dit in de huidige coalitie periode niet meer te verwezenlijken is, zal het wat mij betreft opgenomen worden in het nieuwe partij programma van Burgerbelangen Enschede, onder het kopje buiten-sport!


Herstel van vertrouwen!! …..of casinobeleid??

André Le Loux 18.04.2013

Herstel van vertrouwen: Dat zijn de toverwoorden die het kabinet en premier Rutte laten horen na het gesloten sociaal akkoord.

De heer Plasterk is helemaal euforisch: “We hebben de Vrede van Utrecht, het sociaal akkoord en het Rijksmuseum gaat weer open, alles gaat de goede kant op, 2013 kan niet meer stuk, een topjaar.” Koop een nieuw huis, een nieuwe auto en alles komt goed?? Wie houdt nu wie voor de gek?

Dat het nieuwe kabinet er in een paar maanden in geslaagd is alle vertrouwen bij de burger weg te nemen, hebben ze dus zelf al geconstateerd middels de slogan Herstel….
En nu… We kijken het aan tot augustus in de hoop dat de economie aantrekt. Is dat beleid uitvoeren of is het meer speculeren? Volgens mij maak je in het Casino meer kans op de hoofdprijs dan dat de economie voor augustus aantrekt??
En nu, een week na dat het sociaal akkoord is gesloten, hebben diverse bewindslieden al laten weten dat er straks nog een behoorlijke bezuinigingsronde aankomt. En de economen voorspellen dat er geen economische groei is op korte termijn, dus houdt er maar rekening mee dat men eind augustus weer komt met nieuwe bezuinigingen. Waar wij echter bang voor zijn is dat de aankomende bezuinigingen voor een groot deel bij de gemeenten terecht komen, en dan op een moment dat het voor gemeenten al te laat is om daar adequaat op in te spelen.

De heer Plasterk heeft zich ook de woede op de hals gehaald van de vereniging van plaatselijke politieke groeperingen (VPPG). Het onlangs met de minister gehouden gesprek duurde maar een kwartier en hij vond verder overleg in de toekomst niet nodig. Ook wil hij eerder gemaakte afspraken niet nakomen. “Hij heeft lak aan lokale politieke partijen”, aldus voorzitter Fons Zinken van de VPPG. Van deze minister hebben wij niets goeds te verwachten!! Hij gaat zich ook niet sterk maken voor de subsidie verlening aan lokale partijen. Daar waar landelijke partijen jaarlijks 15 miljoen ontvangen!!, ontvangen de lokale partijen nog steeds niets.
Herstel van vertrouwen… op deze wijze, …. laat me niet lachen. Mensen trappen daar niet meer in, de werkelijke cijfers zeggen genoeg, de werkloosheid is nog nooit zo hoog geweest!!!!!