VVD wethouder vindt project werkgelegenheid onaangename aangelegenheid!?

Niels van den Berg 18.04.2013

De stad Enschede herbergt met 14,8 % het dubbele aantal werklozen in verhouding tot andere steden. In 2010 was het streven om 5000 werklozen aan het werk te krijgen.

Tegenwoordig zien we dat deze werkloosheid stijgende is. Nog maar kort geleden hebben we gesproken over de plannen rondom de geplande moskee aan de Wethouder Beverstraat. Daar is Burgerbelangen Enschede kritisch op geweest. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend. Nog net voor dat het voormalig DCW terrein besproken is in de Stadsdeelcomissie, ontvingen college van B&W en raadsleden een mail van een Projectontwikkelaar. Onlangs ontvingen wij een tweede mail van deze ontwikkelaar, met daarin de volgende zinsnede: “Aangezien DAMO Invest voor dit moment onderhandelingen met een andere Gemeente in de regio Twente aangaat en zoals vanuit de Gemeente Enschede is aangegeven, het DCW-terrein definitief is vergeven…”

Dan begrijp ik het even niet meer. Een werkgelegenheidsproject, dat één op één geplaatst kan worden in de huidige bestaande panden, een VVD wethouder wiens lijfspreuk ‘ werkgelegenheid’ is en dan na een kort onderhoud de geïnteresseerde partij netjes de deur wijzen, waarna deze besluit het geluk elders in de regio Twente te beproeven. Waarom is er niet kordater gehandeld? Is de buitenkans niet aangegrepen en is er op zijn minst bekeken wat de plannen omvatte en wat de kans van slagen zouden zijn? De gemeente had toch ook in gesprek kunnen gaan met het moskee bestuur en hen uitleg geven over de ontstane situatie! Had men dit al niet moeten doen voordat er over gesproken is in de Stadsdeelcommissie Oost? De bouwcommissie had men keiharde toezeggingen kunnen doen dat binnen een zelfde termijn elders in de stad een moskee gebouwd zal gaan worden.

Kortom een gemiste kans. Het meest merkwaardig is dan wel dat het de VVD betreft die hier naar mijn mening ogenschijnlijk makkelijk mee omgaat. En dat alles speelt zich af op nog geen steenworp afstand van de plek waar de betreffende wethouder Hatenboer ruim 3 jaar geleden langs de Zuiderval met zijn hoofd door een campagnebord gestoken, predikte te zullen werken aan de werkgelegenheid!