Berichten van 27.09.2012


Myra Koomen –freelance journaliste

André Le Loux 27.09.2012

Soms heb je van die dagen waarop je denkt :”Ben ik nu gek” ?

Sinds kort is Myra Koomen freelance journaliste. Leuk voor haar. Nu schrijft ze in de Roskam een artikel over de Scholingsboulevard met als kop: Goede docenten, betere politici, meer girlpower. Hierin geeft ze weer hoe een dergelijk debacle als bij de Scholingsboulevard heeft kunnen ontstaan.

Goede docenten; staat buiten kijf, maar ik kan u verzekeren dat de docenten hun stinkende best hebben gedaan er iets van te maken.
Betere politici; Myra Koomen was vanuit haar rol als wethouder verantwoordelijk. Toen ik zo’n anderhalf jaar geleden in de raadsvergadering aan haar vroeg of ze wist dat de Scholingsboulevard het tekort op de exploitatie niet meer wilde betalen en dat dit op het bordje van de gemeente terecht zou komen, wist ze nergens van. Dat vond ik heel merkwaardig, maar kon het op dat moment niet hard maken. Inmiddels weten we beter. Zij was destijds wel degelijk op de hoogte. Als Myra Koomen meteen haar werk had gedaan was het niet zo dramatisch uit de hand gelopen.
Dus met haar stelling “betere politici” ben ik het in dit geval roerend eens . Zelfkennis is een groot goed.
Meer girlpower; op zich ook geen verkeerde bewering, maar dan wel girlpower van een ander gehalte dan een met de lichaamstaal van Myra en het om de hete brij heen draaien, zoals we dus bij de Scholingsboulevard, de spoortunnel en bij de sloop van het Sanderspand hebben ervaren. Dit wilde ik toch even kwijt.
En voor de rest: Myra, het ga je goed.


Ambitieuze doelstellingen leiden vaak tot faillissementen!

Albert Veldt 27.09.2012

Ambitieuze doelstellingen leiden wereldwijd vaak tot faillissementen.

Moeten we in Enschede ook maar niet eens met andere toon gaan spreken! Een doelstelling prima, maar laat het ambitieus alsjeblieft weg, doe maar gewoon, dan blijft Enschede gezond!

Bovenstaande wijsheid willen wij graag aan u en ons college meegeven. Maar met name ook aan onze collega raadsleden. In het nieuwe koersplan wordt namelijk nog steeds gesproken over de grote ambitie die wij moeten nastreven om de grootste stad van het Oosten te worden. Als ik dan ook nog eens diverse wethouders hoor spreken over gezonde groei en/of verantwoordde groei dan denk ik toch echt dat ze het nog steeds niet in willen zien.

Vergeet even de groei, concentreer op wat we hebben en laten we dat koesteren en in stand houden. In plaats van geld in dure plannen te stoppen (alleen al de kosten voor het plan Stationstunnel was 900.000 euro) kunnen we dat geld veel beter gebruiken om de kwaliteit van onze stad te verbeteren. Goed voor de burgers, goed voor het toerisme en goed voor het (leef)milieu. Kunnen we weer echt trots zijn.


De Zuidmolen met bibliotheek; ons nieuwe kennishuis?

Ben Sanders 27.09.2012

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Stedelijke Koers in de Raad van 24 september 2012 heb ik nog even zitten filosoferen

over het Kennishuis, bibliotheek etc. Het College wil het liefste met de bibliotheek en andere partners een ‘Kennishuis’ starten in de oude Hoge Textielschool ‘De Maere’ aan de Ripperdastraat. Ik heb een ander voorstel.

Daarvoor een korte inleiding; Sinds 1991 heb ik verregaande contacten met het gemeentebestuur van de Oost-Duitse Hanse- en Universiteitsstad Greifswald. De brandweer Greifswald is partner van de brandweer Enschede en daar ligt ook mijn betrokkenheid. De stad Greifswald met haar ca.60.000 inwoners had ooit een grote werkeloosheid, iets wat nu niet meer aan de orde is. Nu, met haar Universiteit, Max Planck Instituut en Universiteitsziekenhuis is Greifswald een Duitse kennisstad met 25% jongeren als inwoners en veel Internationale contacten, al met al iets waar wij als Enschede nog wel eens ons voordeel mee zouden kunnen doen. Zo hebben zij ook een onderzoekscentrum en een wetenschapshuis en Jongerenhotels, iets wat wij in Enschede ook graag willen of zouden moeten hebben. Wij hebben de UT, ITC, Saxion, ROC en topziekenhuis MST, maar ook ‘De Maere’ en de ‘Zuidmolen’!

Nu mijn idee;
Als wij de hele Zuidmolen nu eens zouden kunnen transformeren naar een openbaar ‘Kennishuis’ met geïntegreerde bibliotheek, zicht- en informatie ruimten m.b.t. alle mogelijke opleidingen MBO – HBO en universitair, (veel inwoners hebben hier geen idee of notie van) vergader- en stilteruimte, studentenverenigingen, studentensport, studentenuitzendbureau, studentenreizen, stagebedrijven, restaurant etc. etc. en bijv. sport, fitness en spel in de kelder?? Alles dicht in het centrum , met detailhandel gericht op de naar het kennishuis komende bezoekers. De daardoor openvallende M2 detailhandel kunnen we dan elders in de stad naar behoefte weer faciliteren. Deze eventuele transformatie van de Zuidmolen past ook prima in het beleid en het koersplan: ‘Uitbreiding van het centrum van binnen naar buiten’.
De Maere: dit historische gebouw, welke een jarenlange onderwijsfunctie had en nog heeft en bekend stond als de HTS en ooit ook ziekenhuis was, zouden we geschikt kunnen laten maken en inrichten als het low budget Jongerenhotel ‘De Maere’, dit bijv. op basis van de formule Variohotels alom bekend in studentensteden in o.a. de Duitstalige landen.

Eenvoudige 1 en 2 persoonskamers met douche, een bed, kast, stoel, tafel en een eenvoudig maar gezond ontbijt (Varioprijzen ca € 35.00 p.p.p.n.). Daarnaast moet ook de mogelijkheid worden geboden voor o.a. vergaderingen en kleine seminars middels kleine zalen en een eenvoudig restaurant en bar met beperkte openingstijden. Daarvoor zou naar mijn mening toch een ondernemer warm te krijgen moeten zijn, te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het Zweedse Ikea concern die heeft aangegeven ca 100 low budget hotels te willen gaan realiseren (zie Trouw van 16 aug. 2012).
Ik realiseer mij ook dat het leegkomende ziekenhuis De Stadsmaten of het SLO pand ook voor zoiets geschikt zou kunnen zijn en misschien nog wel geschikter is. Het geheel is een idee/spinsel wat volgens mij de moeite waard is om eens serieus over na te denken en de eventuele mogelijkheden te laten onderzoeken!! Ik ben benieuwd wat u, maar ook wat de politiek hiervan denkt! Wordt vervolgd!!


Nationale Politie door uitvinder onder vuur genomen.

Albert Veldt 27.09.2012

Professor Fijnhaut bedenker van onze Nationale Politie heeft ernstige bedenkingen geuit in de Telegraaf.

Intussen geleerd van fusies in andere organisaties, zou de financiële besparing op managementniveau kunnen leiden tot verzuiling, meer bureaucratie en minder actieve agenten op straat.

Eindelijk weer eens iemand die Burgerbelangen gelijk geeft.

Wij zijn tegen regiovorming op bestuurlijk gebied, kost handen vol geld en werkt als stroop. Beter een kleine organisatie die pro-actief is dan een grote organisatie met topsalarissen terwijl de burgers het gelag betalen. Ik zou willen oproepen tot het wederom invoeren van de Gemeentepolitie.

Wel regionaal samenwerken, maar zelf baas in Enschede!!


Leegstandvergunning goedkoper

Ben Sanders 27.09.2012

N.a.v. het krantenbericht ‘Enschede knijpt huizenbezitter uit’ heb ik afgelopen

maandag in de raadsvergadering vragen gesteld, o.a. over wat de prijs/product verhouding is. Een benodigde vergunning (1 A4-tje) kost in Enschede € 322.- en in de ons omringende gemeenten van gratis tot enkele tientjes. In de beantwoording door wethouder van Agteren bleek dat de gemeente niet helemaal op de hoogte was van deze buitenproportionele prijs in verhouding tot andere gemeenten. Hij gaf tevens aan dat de prijs voor deze vergunning nog dit jaar naar beneden zal worden bijgesteld naar ver onder de € 100.00.

Via de media gaf de wethouder afgelopen donderdag aan dat de prijs voor een vergunning € 80.00 zal gaan bedragen. Kortom een bedrag dat voor velen beter betaalbaar zal zijn en dus winst is voor hen die een niet te verkopen woning kortdurend willen verhuren.