Leegstandvergunning goedkoper

Ben Sanders 27.09.2012

N.a.v. het krantenbericht ‘Enschede knijpt huizenbezitter uit’ heb ik afgelopen

maandag in de raadsvergadering vragen gesteld, o.a. over wat de prijs/product verhouding is. Een benodigde vergunning (1 A4-tje) kost in Enschede € 322.- en in de ons omringende gemeenten van gratis tot enkele tientjes. In de beantwoording door wethouder van Agteren bleek dat de gemeente niet helemaal op de hoogte was van deze buitenproportionele prijs in verhouding tot andere gemeenten. Hij gaf tevens aan dat de prijs voor deze vergunning nog dit jaar naar beneden zal worden bijgesteld naar ver onder de € 100.00.

Via de media gaf de wethouder afgelopen donderdag aan dat de prijs voor een vergunning € 80.00 zal gaan bedragen. Kortom een bedrag dat voor velen beter betaalbaar zal zijn en dus winst is voor hen die een niet te verkopen woning kortdurend willen verhuren.