Myra Koomen –freelance journaliste

André Le Loux 27.09.2012

Soms heb je van die dagen waarop je denkt :”Ben ik nu gek” ?

Sinds kort is Myra Koomen freelance journaliste. Leuk voor haar. Nu schrijft ze in de Roskam een artikel over de Scholingsboulevard met als kop: Goede docenten, betere politici, meer girlpower. Hierin geeft ze weer hoe een dergelijk debacle als bij de Scholingsboulevard heeft kunnen ontstaan.

Goede docenten; staat buiten kijf, maar ik kan u verzekeren dat de docenten hun stinkende best hebben gedaan er iets van te maken.
Betere politici; Myra Koomen was vanuit haar rol als wethouder verantwoordelijk. Toen ik zo’n anderhalf jaar geleden in de raadsvergadering aan haar vroeg of ze wist dat de Scholingsboulevard het tekort op de exploitatie niet meer wilde betalen en dat dit op het bordje van de gemeente terecht zou komen, wist ze nergens van. Dat vond ik heel merkwaardig, maar kon het op dat moment niet hard maken. Inmiddels weten we beter. Zij was destijds wel degelijk op de hoogte. Als Myra Koomen meteen haar werk had gedaan was het niet zo dramatisch uit de hand gelopen.
Dus met haar stelling “betere politici” ben ik het in dit geval roerend eens . Zelfkennis is een groot goed.
Meer girlpower; op zich ook geen verkeerde bewering, maar dan wel girlpower van een ander gehalte dan een met de lichaamstaal van Myra en het om de hete brij heen draaien, zoals we dus bij de Scholingsboulevard, de spoortunnel en bij de sloop van het Sanderspand hebben ervaren. Dit wilde ik toch even kwijt.
En voor de rest: Myra, het ga je goed.