Berichten van 25.09.2020


Verticale bossen in Enschede

Barry Overink 25.09.2020

Dinsdag aanstaande staat de herontwikkeling van de Aldi aan de Deurningestraat op de agenda van de Stadsdeelcommissie Centrum. Een goede ontwikkeling van de enigszins vervallen bebouwing. De Aldi maakt plaats voor 28 woningen en dat is wat Burgerbelangen Enschede betreft een mooie impuls voor een gebied dat er de laatste jaren flink op vooruit is gegaan.

Rondom deze nieuwbouw zal volop rekening worden gehouden met de waterhuishouding om wateroverlast te voorkomen, ook de stadsbeek zal erin worden geïntegreerd. Mooie plannen. Maar wat wij als BBE graag zouden willen zien is dat er ook meer ‘’groen’’ in de architectuur van de nieuwbouw panden in het centrum terugkomt. Daarom zullen we beginnen om het bij dit project te agenderen.

Wonen en werken in een groene stad is het uitgangspunt. Dat geld niet alleen voor de openbare ruimte maar ook zeker voor de panden. Denk hierbij aan sedumdaken, gevelbekleding met beplanting, of op zijn minst geveltuintjes.

Inmiddels zijn er tal van dit soort prachtige initiatieven van ‘’Verticale bossen” te vinden zoals in Eindhoven en Utrecht, maar nog onvoldoende in ons mooie Enschede. De komende jaren zijn er grote ontwikkelingen, kijk naar ‘’De kop vd Boulevard’’ en het ‘’Centrum kwadraat’’ Beeldbepalende projecten in onze stad waarvan wij als fractie vinden dat deze op een duurzame en groene manier moeten worden ontwikkeld in de vorm van deze ‘’verticale bossen’.

Foto Trudo Toren

– –


Gemeenten krijgen extra geld voor jeugdzorg, bijstand en schuldenbeleid…

Ben Sanders 25.09.2020

Gemeenten krijgen in 2022 €300 miljoen extra voor de jeugdzorg. Ze krijgen ook €130 miljoen extra voor begeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk en €45 miljoen voor de aanpak van schulden. Daarnaast krijgen gemeenten volgend jaar €100 miljoen om bedrijventerreinen en winkelcentra te ondersteunen bij de herstructurering daarvan.

Incidenteel

Dat blijkt n.a.v. Prinsjesdag uit de dinsdag verschenen septembercirculaire van het gemeentefonds. Het kabinet had al eerder incidenteel €1 miljard voor de jeugdzorg vrijgemaakt: €400 miljoen voor 2019 en €300 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Dit kabinet maakt nogmaals incidenteel €300 miljoen vrij voor 2022. Een volgend kabinet neemt een besluit over al dan geen structurele verhoging van het jeugdbudget. Dat doet zij op basis van onderzoek naar de noodzaak daartoe, dat later dit jaar moet verschijnen. Gemeenten willen dat dit kabinet al een besluit neemt over structureel meer rijksbudget voor de jeugdhulp.

Bijstand

Voor de begeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk komt voor dit jaar nog €40 miljoen en volgend jaar 2021 €90 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten. Het aantal bijstandsaanvragen lag begin september 20 procent hoger dan voor de coronacrisis, zo bleek begin deze maand uit cijfers van Divosa. De instroom is onder alle leeftijdsgroepen hoger, maar vooral onder jongeren. Voor het gemeentelijk schuldenbeleid maakt het kabinet dit jaar €15 miljoen extra vrij en volgend jaar €30 miljoen, zo heeft het Kabinet bekend gemaakt. De extra totale €575 miljoen aan de gemeenten komt bovenop de eerder afgesproken €1,5 miljard ter compensatie van de gevolgen van corona.

Bron: Binnenlands Bestuur.

– –


Wederom veel klachten over onzelfstandige bewoning.

Gert Kel 25.09.2020

Moedeloos worden inwoners van Enschede ervan. Bij Burgerbelangen Enschede komen er de laatste tijd weer veel signalen vanuit bewoners binnen dat er huisjesmelkers bezig zijn met opkopen van woningen. Deze worden omgezet naar onzelfstandige bewoning en zelfstandige bewoning in de vorm van units. Het betreft hier meerdere adressen; op de Jupiterstraat, de Hengelosestraat, de Haneberglanden, Residastraat en mogelijk nog meer adressen.

Per buurt geldt een maximum aan kamerpandjes. Sommige buurten en straten zitten inmiddels vol. Sterker nog op dit moment kunnen er geen vergunningen worden verleend. De gemeente heeft besloten om tot 1 januari 2021 geen nieuwe vergunningen voor onzelfstandige bewoning uit te geven. 

De overlast die men ondervindt zit hem met name in de doelgroep die op dit soort huizen en studio’s afkomt en die relatief gezien meer overlast met zich meebrengt door o.a. dealen en drugsgebruik. Het is niet voor niets dat de politie dagelijks bij dit soort woningen in de wijk aan de deur staat.

BBE was afgelopen maandag zeer verbaasd, tijdens de presentatie van de resultaten van de evaluatie van de huidige regels en een doorkijk naar de toekomstige regels, over onzelfstandige bewoning. Er is een achterstand m.b.t. handhaving mede door Corona. BBE wil eerst dat de huidige regelgeving beter wordt gehandhaafd voordat er naar nieuwe regelgeving wordt gekeken en gaat dit samen met de Wethouder oppakken. 

Woonoverlast kunt u melden op  https://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren.

– –