Gemeenten krijgen extra geld voor jeugdzorg, bijstand en schuldenbeleid…

Ben Sanders 25.09.2020

Gemeenten krijgen in 2022 €300 miljoen extra voor de jeugdzorg. Ze krijgen ook €130 miljoen extra voor begeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk en €45 miljoen voor de aanpak van schulden. Daarnaast krijgen gemeenten volgend jaar €100 miljoen om bedrijventerreinen en winkelcentra te ondersteunen bij de herstructurering daarvan.

Incidenteel

Dat blijkt n.a.v. Prinsjesdag uit de dinsdag verschenen septembercirculaire van het gemeentefonds. Het kabinet had al eerder incidenteel €1 miljard voor de jeugdzorg vrijgemaakt: €400 miljoen voor 2019 en €300 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Dit kabinet maakt nogmaals incidenteel €300 miljoen vrij voor 2022. Een volgend kabinet neemt een besluit over al dan geen structurele verhoging van het jeugdbudget. Dat doet zij op basis van onderzoek naar de noodzaak daartoe, dat later dit jaar moet verschijnen. Gemeenten willen dat dit kabinet al een besluit neemt over structureel meer rijksbudget voor de jeugdhulp.

Bijstand

Voor de begeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk komt voor dit jaar nog €40 miljoen en volgend jaar 2021 €90 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten. Het aantal bijstandsaanvragen lag begin september 20 procent hoger dan voor de coronacrisis, zo bleek begin deze maand uit cijfers van Divosa. De instroom is onder alle leeftijdsgroepen hoger, maar vooral onder jongeren. Voor het gemeentelijk schuldenbeleid maakt het kabinet dit jaar €15 miljoen extra vrij en volgend jaar €30 miljoen, zo heeft het Kabinet bekend gemaakt. De extra totale €575 miljoen aan de gemeenten komt bovenop de eerder afgesproken €1,5 miljard ter compensatie van de gevolgen van corona.

Bron: Binnenlands Bestuur.

– –