Enschede en de noodopvang van vluchtelingen

Ben Sanders 10.06.2016
Afgelopen dinsdag hebben wij als leden van de Stadsdeelcommissie West, samen met de wijkraden, de politie en overige geïnteresseerden een rondleiding door het v.m. Wegenerpand aan de Gertfertsingel gehad. Met enthousiaste uitleg door de medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) hebben we een goede indruk gekregen van deze noodopvang. Het immens grote gebouw -beter bekend als “Tubantia”- wordt op alle fronten aangepast, brandveilig gemaakt en klaar gemaakt voor de noodopvang van de vluchtelingen.
Het was echt voor iedereen een verrassing om te zien op welke schaal, met welke middelen en met veel mankracht het gebouw brandveiliger wordt gemaakt door het aanbrengen van “brand- en rookmelders”. Daarnaast worden de grote ruimtes omgebouwd tot woonunits met stapelbedden voor gezinnen en alleenstaanden. Er zijn hele “straten” douche- en wc cabines gebouwd, er is een centrale eetzaal met keuken, verschillende ontspanningsruimten met TV en klaslokalen voor basisonderwijs etc. Er is werkelijk aan alles gedacht voor de opvang van de ca 350 al geregistreerde vluchtelingen waarvan de eersten omstreeks juli zullen arriveren.
De nieuwe bewoners krijgen een eigen ingang aan de kant van de Zuiderval, het personeel, bezoekers en leveranciers zullen de “oude” hoofdingang aan de Gertfertsingel gaan gebruiken, dit wordt gedaan om zoveel mogelijk de overlast voor de bewoners aan de Singel tegen te gaan. Van de 25 COA medewerkers komen er 20 uit Enschede en 5 uit de directe omgeving zodat ook zij de bewoners kunnen helpen met het leren kennen van onze stad.