Berichten van 17.10.2015


Aschermanprijs 2015

Barbara Doosje 17.10.2015

Burgerbelangen Enschede reikt ook dit jaar weer de Aschermanprijs uit. De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+).
De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet.
Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar inwoners. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.
Stuur je nominatie uiterlijk 31 Oktober 2015 in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl.
Het bestuur van Burgerbelangen zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie dit jaar de prijs toekomt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen Enschede zullen we bij de terugblik naar 2015 deze feestelijke prijs uitreiken.
Eerdere winnaars van de prijs waren, Dhr. Brinkhuis (2010), Ruud  Soeverein (2012), Irene Rozema (2013), Christien en Karst de Vries-Elshof (2014)


Burgerbelangen App

Gert Kel 17.10.2015

Burgerbelangen staat dicht bij de burger. Als het maar even mogelijk is zijn wij aanwezig in de wijken, maar ook via social media zijn wij al sinds jaar en dag goed bereikbaar.
Het was al mogelijk om ons berichten te sturen via Facebook en Twitter, maar de tijden zijn veranderd en daarom voegen wij vanaf vandaag Whatsapp aan dit rijtje toe!
 
Voor al uw vragen, opmerkingen of ideeën whatsapp’t u naar 06-11 42 05 49. Bellen of sms-en is niet mogelijk met dit nummer.
 
Politiek handelen kan nooit zonder communicatie en een goede samenwerking met de achterban (Bestuur / Gert Kel)
Politiek heeft voor velen een slechte naam, sterker nog sommigen willen er niks meer over horen. Hierdoor krijgt het niet de aandacht die het nodig heeft om goed te functioneren.
Burgerbelangen Enschede staat voor goede communicatie en informatie richting de achterban en neemt dit ook mee in de besluitvorming. Dit komt dan weer ten goede aan de uitvoering en veranderingen die men door moet voeren.
Ik ben van mening, dat door inspraak vooraf en dit ook laten meewegen in de besluitvorming, zich weer meer burgers gaan interesseren in de politiek en deze hierdoor ook weer serieus gaan nemen. Als bijkomend voordeel zal dit voor de mensen op de werkvloer, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering een prettige werksfeer opleveren. 
Een van de meest belangrijke speerpunten van Burgerbelangen Enschede die ook is opgenomen in het coalitieakkoord, is burgers reeds in het eerste stadium bij plannen betrekken. Draagvlak creëer je alleen door je burgers tijdens het gehele proces serieus te nemen.  
Wij, als Burgerbelangen Enschede, nemen de communicatie met burgers zeer serieus. Samen met de fractie, bestuur, jong BBE en onze Continu Campagne Commissie zijn we continu bezig, om samen met u de communicatie te verbeteren.
Facebook, twitter, inloopspreekuur, mail, telefoon, site, face-to-face en sinds gisteren ook whatsapp. Wij staan altijd voor u klaar en neem vooral contact met ons op, als u dit nodig acht.
Tot slot wil ik als voorzitter van Burgerbelangen Enschede onze fractie een groot compliment geven, dat ze bovenstaande altijd meenemen in hun besluitvorming en jullie graag nog even het stukje van onze fractievoorzitter Niels van den Berg uit de nieuwsbrief van 4 april 2014 laten lezen. Dit ook met de hoop dat onze leden in de wijkraden die al door velen worden bezocht hun stem ook hier duidelijk laten horen: http://burgerbelangenenschede.nl/nieuws/493-communicatie-met-de-burgers
Ons motto “Gewoon Samen Doen” zullen wij altijd samen met u blijven koesteren.


Diftar

Marc Teutelink 17.10.2015

Enschede heeft besloten voor diftar én voor omgekeerd inzamelen per 2019. Omgekeerd inzamelen is de logische stap na diftar. Door het beloningsstelsel diftar, waarbij u betaalt per aangeboden minicontainer met rest afval, hoopt men u te motiveren om beter te scheiden. Beter scheiden betekent immers minder vaak de minicontainer aanbieden en daarmee zal u goedkoper uit zijn.
De gemeente hoopt dat de uiteindelijke hoeveelheid restafval zo laag zal zijn, dat de inzameling daarvan op termijn niet meer aan huis zal hoeven te worden gedaan. De hoeveelheid rest afval zal door het beter scheiden zodanig laag zijn, dat u het makkelijk zelf weg kan brengen naar één van de milieueilanden bij de verschillende supermarkten.
Oorspronkelijk zou het effect van diftar worden geëvalueerd aan het eind van 2018 met een mogelijk invoeringsdatum van omgekeerd inzamelen in januari 2020.
Burgerbelangen heeft aangegeven dat diftar al een zodanige grote stap is, dat de effecten dan nog niet zichtbaar zijn, de burgers van Enschede er nog niet klaar voor zijn en de benodigde infrastructuur en andere randvoorwaarden nog niet aanwezig zijn om hetzelfde serviceniveau te houden.
De wethouder en zijn ambtelijke apparaat hebben dit ook duidelijk aangegeven en geven ons daarin gelijk. 2020 zou al een ambitieuze doelstelling zijn. Ter vergelijking: in Hengelo wordt nu ook omgekeerd inzamelen ingevoerd… ruim 5.5 jaar na het invoeren van diftar.
Toch heeft de meerderheid van de raad ervoor gekozen de lat nog hoger te leggen en zij slaan daarmee het advies van de wethouder en zijn ambtelijk apparaat in de wind. Door het invoeren van een amendement hebben ze de wethouder opgedragen al in 2019 omgekeerd in te zamelen.
Duurzaamheidsmotieven zijn hierbij boven de burger gesteld en daarin kunnen wij niet meegaan. Dit heeft Burgerbelangen en VVD ertoe gezet om tegen het gehele voorstel te stemmen.


Verslavingszorg in monumentale stadsvilla

Barry Overink 17.10.2015

Bij de afgelopen vergadering van stadsdeelcommissie centrum stond de verhuizing van Tactus verslavingszorg op de agenda.
Door de nieuwbouw van de spoorzone (Molenstraat en omgeving) dienen de huidige wooneenheden te worden gesloopt en is een nieuwe opvang urgent.
Inmiddels is er een nieuwe locatie in zicht, de monumentale stadsvilla aan de Hengelosestraat 40 tegen over de belastingdienst. Dit pand wordt door de Rijksgebouwendienst verkocht aan de gemeente Enschede, die het vervolgens weer door zal verkopen aan de woningcorporatie Domijn.
Dit wordt ook wel een A-B-C constructie genoemd. Het is dan ook geen verkeerde constructie, juist omdat de Gemeente Enschede het pand weer door verkoopt kunnen er ook zaken rond om veiligheid en gebruik worden vastgelegd in de koopovereenkomst met Domijn. Dit kan niet als het pand rechtstreeks wordt doorverkocht.
Domijn is bereid het pand van de gemeente te kopen, mits er zekerheid is dat het pand meerjarig gehuurd gaat worden. Tactus heeft als eis dat de gemeente hen blijft subsidiëren voor deze plaatsen in deze opvang
En dat is natuurlijk een bizar gegeven. Naast dat de gemeente op deze manier in haar eigen subsidiebeleid wordt gegijzeld, gaat het er bij mij niet in waarom een 100% gesubsidieerde zorginstelling als Tactus, in een tijd waar de zorg zwaar onder vuur ligt en op alle fronten de broekriem strak wordt aangehaald, in een monumentale stads villa gaat zitten met 17 cliënten.
Tactus is volledig afhankelijk van subsidie en wil daarnaast ook nog eens de garantie voor de huur afdracht. Waarom geeft Tactus zelf niet een duidelijk signaal af dat dit niet past bij een zorginstelling. Ik kan mij niet voorstellen, en hoop eigenlijk ook, dat dit niet het beeld is dat zij willen uitdragen naar de samenleving. Een verslavingszorg opvang in een monumentale stads villa hartje centrum.
Als politici kan ik dit niet uitleggen aan de stad! Misschien Tactus wel?