Burgerbelangen App

Gert Kel 17.10.2015

Burgerbelangen staat dicht bij de burger. Als het maar even mogelijk is zijn wij aanwezig in de wijken, maar ook via social media zijn wij al sinds jaar en dag goed bereikbaar.
Het was al mogelijk om ons berichten te sturen via Facebook en Twitter, maar de tijden zijn veranderd en daarom voegen wij vanaf vandaag Whatsapp aan dit rijtje toe!
 
Voor al uw vragen, opmerkingen of ideeën whatsapp’t u naar 06-11 42 05 49. Bellen of sms-en is niet mogelijk met dit nummer.
 
Politiek handelen kan nooit zonder communicatie en een goede samenwerking met de achterban (Bestuur / Gert Kel)
Politiek heeft voor velen een slechte naam, sterker nog sommigen willen er niks meer over horen. Hierdoor krijgt het niet de aandacht die het nodig heeft om goed te functioneren.
Burgerbelangen Enschede staat voor goede communicatie en informatie richting de achterban en neemt dit ook mee in de besluitvorming. Dit komt dan weer ten goede aan de uitvoering en veranderingen die men door moet voeren.
Ik ben van mening, dat door inspraak vooraf en dit ook laten meewegen in de besluitvorming, zich weer meer burgers gaan interesseren in de politiek en deze hierdoor ook weer serieus gaan nemen. Als bijkomend voordeel zal dit voor de mensen op de werkvloer, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering een prettige werksfeer opleveren. 
Een van de meest belangrijke speerpunten van Burgerbelangen Enschede die ook is opgenomen in het coalitieakkoord, is burgers reeds in het eerste stadium bij plannen betrekken. Draagvlak creëer je alleen door je burgers tijdens het gehele proces serieus te nemen.  
Wij, als Burgerbelangen Enschede, nemen de communicatie met burgers zeer serieus. Samen met de fractie, bestuur, jong BBE en onze Continu Campagne Commissie zijn we continu bezig, om samen met u de communicatie te verbeteren.
Facebook, twitter, inloopspreekuur, mail, telefoon, site, face-to-face en sinds gisteren ook whatsapp. Wij staan altijd voor u klaar en neem vooral contact met ons op, als u dit nodig acht.
Tot slot wil ik als voorzitter van Burgerbelangen Enschede onze fractie een groot compliment geven, dat ze bovenstaande altijd meenemen in hun besluitvorming en jullie graag nog even het stukje van onze fractievoorzitter Niels van den Berg uit de nieuwsbrief van 4 april 2014 laten lezen. Dit ook met de hoop dat onze leden in de wijkraden die al door velen worden bezocht hun stem ook hier duidelijk laten horen: http://burgerbelangenenschede.nl/nieuws/493-communicatie-met-de-burgers
Ons motto “Gewoon Samen Doen” zullen wij altijd samen met u blijven koesteren.