Diftar

Marc Teutelink 17.10.2015

Enschede heeft besloten voor diftar én voor omgekeerd inzamelen per 2019. Omgekeerd inzamelen is de logische stap na diftar. Door het beloningsstelsel diftar, waarbij u betaalt per aangeboden minicontainer met rest afval, hoopt men u te motiveren om beter te scheiden. Beter scheiden betekent immers minder vaak de minicontainer aanbieden en daarmee zal u goedkoper uit zijn.
De gemeente hoopt dat de uiteindelijke hoeveelheid restafval zo laag zal zijn, dat de inzameling daarvan op termijn niet meer aan huis zal hoeven te worden gedaan. De hoeveelheid rest afval zal door het beter scheiden zodanig laag zijn, dat u het makkelijk zelf weg kan brengen naar één van de milieueilanden bij de verschillende supermarkten.
Oorspronkelijk zou het effect van diftar worden geëvalueerd aan het eind van 2018 met een mogelijk invoeringsdatum van omgekeerd inzamelen in januari 2020.
Burgerbelangen heeft aangegeven dat diftar al een zodanige grote stap is, dat de effecten dan nog niet zichtbaar zijn, de burgers van Enschede er nog niet klaar voor zijn en de benodigde infrastructuur en andere randvoorwaarden nog niet aanwezig zijn om hetzelfde serviceniveau te houden.
De wethouder en zijn ambtelijke apparaat hebben dit ook duidelijk aangegeven en geven ons daarin gelijk. 2020 zou al een ambitieuze doelstelling zijn. Ter vergelijking: in Hengelo wordt nu ook omgekeerd inzamelen ingevoerd… ruim 5.5 jaar na het invoeren van diftar.
Toch heeft de meerderheid van de raad ervoor gekozen de lat nog hoger te leggen en zij slaan daarmee het advies van de wethouder en zijn ambtelijk apparaat in de wind. Door het invoeren van een amendement hebben ze de wethouder opgedragen al in 2019 omgekeerd in te zamelen.
Duurzaamheidsmotieven zijn hierbij boven de burger gesteld en daarin kunnen wij niet meegaan. Dit heeft Burgerbelangen en VVD ertoe gezet om tegen het gehele voorstel te stemmen.