Berichten van 19.04.2012


55+, het Pluspunt en parkeren

André Le Loux 19.04.2012

De Stichting 55+ heeft haar domicilie in het Pluspunt , ondergebracht in een van voormalige gebouwen van de Polaroid.

Daar worden ook de vele activiteiten voor leden gehouden. Naar ik heb begrepen betalen leden voor deelname aan een activiteit € 1,– Dit kan van alles zijn, van bridgen tot yoga en van schilderen tot biljarten. Naar ik heb gehoord heeft de Stichting 55+ meer dan 2500 leden, terwijl de Stichting maar over een paar parkeerplaatsen beschikt. Nu bereiken ons de laatste tijd wat signalen over het parkeren : Als je met de auto naar het Pluspunt gaat, moet je voor het parkeren per keer pakweg € 6 betalen . Als je wekelijks aan twee activiteiten deelneemt ben je daarbij € 12 kwijt aan parkeergeld!!
Dat staat in geen verhouding tot de kosten van de activiteit. Nu zult u zeggen: Nou, dan kom je toch met de fiets of je parkeert de auto buiten de Singel en je loopt een stukje.
Voor velen is dit ook wel mogelijk en nog gezond ook , maar de stichting heeft nogal wat mensen die slecht ter been zijn. En wat er nu gebeurt was niet voorzien , mensen blijven bij activiteiten weg omdat de parkeerkosten te hoog zijn. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het moet toch mogelijk zijn om voor een beperkte groep een gereduceerd parkeertarief aan te bieden, de parkeerplaats bij de polaroid staat door de week dikwijls bijna leeg. Via een gereduceerd tarief met een uitrijkaart komt er in ieder geval nog wat extra parkeergeld binnen, en komen mensen niet achter de geraniums.
Ik vind dat de Stichting hierover in contact moet treden met de gemeente en als zij het niet doet, zullen wij vragen gaan stellen aan het college. 

                            – –


Congres Seniorenraad.

Albert Veldt 19.04.2012

Burgerbelangen heeft diverse bijeenkomsten bezocht van voor de senioren. Afgelopen woensdag was er een in de Prismaere te Enschede een presentatie van het advies dat de seniorenraad gaat geven aan ons college.

Het was een druk bezochte bijeenkomst met veel prominenten uit heel Twente. Professor de Gier van de Radboud universiteit in Nijmegen hield een prima toespraak over de senioren, de vergrijzing en de demografische ontwikkelingen in Nederland. Met voor Overijssel krimp in bevolking, maar voor Enschede wellicht behoud, doordat uit omliggende gemeenten mensen naar Enschede zullen komen. Van krimp is bijvoorbeeld al sprake in Haaksbergen maar ook in sommige andere kleinere gemeenten. Voornamelijk ontstaat dat doordat er minder mensen worden geboren en dat de mensen die er opgroeien uitwijken naar plaatsen waar werk te vinden is en/of waar goedkope woningen worden aangeboden.
Professor de Gier kon eigenlijk alleen zaken vanuit onderzoek en statistieken vaststellen, maar oplossingen had hij niet. Wél constateerde hij tegenstellingen t.o.v. het langer moeten werken van ouderen, terwijl aan de andere kant jongeren steeds moeilijker werk vinden. Ook is er een generatie jong- senioren van 55 tot 65 jaar die überhaupt niet meer aan een baan kunnen komen als ze ontslagen worden. Dit verhoudt zich volslagen tegenstrijdig aan de wens van onze regering om mensen langer door te werken na de 65 jarige leeftijd.
Naar het idee van Burgerbelangen zou er een nieuwe indeling moeten komen van senioren, namelijk de groep 55 tot 65 jarigen die nog graag deel willen nemen (noodzakelijk) aan het arbeidsproces. De 65 tot 75 jarigen, die willen genieten van hun pensioen en/of wel wat willen doen aan vrijwilligerswerk. De groep van 75 tot 85 jarigen die méér zorg nodig zouden kunnen hebben. Tot slot de groep van 85 jarigen en ouder die nog volop in het leven staan maar wellicht zorg nodig hebben en die we moeten behoeden voor vereenzaming, voor hen geldt ook met name de begeleiding van zelfstandig wonen naar zorgwonen. Laten we vooral ook niet vergeten dat door alle leeftijdsgroepen die genoemd worden ook de mantelzorgers aandacht en beloning moeten krijgen!
Zodra het rapport gepresenteerd wordt in de raad zal Burgerbelangen van zich laten horen!


Enschede hoofdstad nationale sportweek!

Niels van den Berg 19.04.2012

In het verleden zijn we al eens sportgemeente van het jaar geweest. Onlangs is er een congres geweest in het Muziekcentrum. Dit congres stond in het teken van de aanstaande nationale sportweek.

Grootse plannen zijn er gepresenteerd en we kregen als aanwezigen een doorkijkje naar de activiteiten die ontplooid zullen worden tijdens de feestelijke opening. Op moment van schrijven is het 1 dag voor de officiële opening. Vandaag is er weer een soort van congres, de aanwezigen komen uit de nationale sportwereld en zijn aanwezig met maar 1 doel: het vergroten van de participatiegraad in de sport. Geweldig toch dat onze gemeente wederom het epicentrum is van (top)sport!

Een compliment aan het verenigingsleven in onze stad, maar zeer zeker ook aan het ambtelijke apparaat dat enorm veel werk verzet en de kaders stelt! Met zondag a.s. de marathon binnen onze gemeentegrenzen heeft de sportweek een geweldig sportevenement in de hoofdstad van deze nationale sportweek. Wat mij wel opviel, is dat er behoorlijk wat mensen werkzaam zijn bij het jeugdsportfonds. Daarnaast ben ik zo nu en dan wel sceptisch ten aanzien van dergelijke congressen. Zouden de euro’s niet beter besteed zijn wanneer deze rechtstreeks de kas in vloeien van het jeugdsportfonds? In plaats van er twee dagen over te praten, onder het genot van een diner en feestmuziek, die middelen rechtstreeks toekennen aan het eigenlijke doel.
Tot slot, 14.000 toeschouwers in Schiedam afgelopen jaar bij de opening. Ik moet mij sterk vergissen als we daar als sport-minded volk niet overheen gaan. Ik wens een ieder veel plezier!


Ontsluiting Oost, van den Berg laan

Niels van den Berg 19.04.2012

De ontsluiting in Oost is vanaf begin af aan een speerpunt geweest van Burgerbelangen Enschede. Maar daarnaast ook voor mij een van de belangrijkste politieke onderwerpen.

Ik wil hier een succes boeken. Niet om later te kunnen zeggen, dit heb ik gerealiseerd, niet om er over veertig jaar overheen te rijden en te kunnen constateren dat het de “van den Berg” laan is geworden, die het verkeer via een extra weg dit stadsdeel laat ontsnappen. Nee, omdat het mij al acht jaar stoort. Het is volstrekt onlogisch waarom dit in dit specifieke deel van stadsdeel Oost zo gedaan is. Moet gezegd, dat het rond de zomer behoorlijk is. Maar in het najaar daarentegen, en in de winter is het drama. Maar daar heb ik in eerder nieuwsbrieven al voldoende over gezegd. Ontsluiting van Oost staat boven de streep op de prioriteitenlijst. Ik heb zelfs vernomen dat er voor de zomer iets geregeld is. Maar tot op heden, nog geen schop in grond! Ik heb onze kiezers beloofd te strijden voor een alternatieve ontsluitingsroute. Zolang er dus werkelijk niet gebeurd, zal ik ervoor zorgen dat we met z’n allen wakker blijven. Want we zijn inmiddels 2,5 jaar onderweg, hebben langer dan een half jaar geleden de gesprekken met burgers gevoerd, er is voor het idee twee dagen een proef gehouden en toen?
Nu is het tijd om echt wat te gaan doen. En dan denk ik ineens weer aan de straatnamen, dat doet men nooit bij raadsleden voor zover ik weet. Het zijn de wethouders die deze eer ten deel valt. Wethouder van den Berg laan. Ach het staat best, al ga ik niet prat op dat soort zaken, als dat ertoe kan leiden dat er een fatsoenlijke ontsluiting is gerealiseerd, dan moet het maar. Moeten we alleen nog even wachten.