55+, het Pluspunt en parkeren

André Le Loux 19.04.2012

De Stichting 55+ heeft haar domicilie in het Pluspunt , ondergebracht in een van voormalige gebouwen van de Polaroid.

Daar worden ook de vele activiteiten voor leden gehouden. Naar ik heb begrepen betalen leden voor deelname aan een activiteit € 1,– Dit kan van alles zijn, van bridgen tot yoga en van schilderen tot biljarten. Naar ik heb gehoord heeft de Stichting 55+ meer dan 2500 leden, terwijl de Stichting maar over een paar parkeerplaatsen beschikt. Nu bereiken ons de laatste tijd wat signalen over het parkeren : Als je met de auto naar het Pluspunt gaat, moet je voor het parkeren per keer pakweg € 6 betalen . Als je wekelijks aan twee activiteiten deelneemt ben je daarbij € 12 kwijt aan parkeergeld!!
Dat staat in geen verhouding tot de kosten van de activiteit. Nu zult u zeggen: Nou, dan kom je toch met de fiets of je parkeert de auto buiten de Singel en je loopt een stukje.
Voor velen is dit ook wel mogelijk en nog gezond ook , maar de stichting heeft nogal wat mensen die slecht ter been zijn. En wat er nu gebeurt was niet voorzien , mensen blijven bij activiteiten weg omdat de parkeerkosten te hoog zijn. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het moet toch mogelijk zijn om voor een beperkte groep een gereduceerd parkeertarief aan te bieden, de parkeerplaats bij de polaroid staat door de week dikwijls bijna leeg. Via een gereduceerd tarief met een uitrijkaart komt er in ieder geval nog wat extra parkeergeld binnen, en komen mensen niet achter de geraniums.
Ik vind dat de Stichting hierover in contact moet treden met de gemeente en als zij het niet doet, zullen wij vragen gaan stellen aan het college. 

                            – –