Congres Seniorenraad.

Albert Veldt 19.04.2012

Burgerbelangen heeft diverse bijeenkomsten bezocht van voor de senioren. Afgelopen woensdag was er een in de Prismaere te Enschede een presentatie van het advies dat de seniorenraad gaat geven aan ons college.

Het was een druk bezochte bijeenkomst met veel prominenten uit heel Twente. Professor de Gier van de Radboud universiteit in Nijmegen hield een prima toespraak over de senioren, de vergrijzing en de demografische ontwikkelingen in Nederland. Met voor Overijssel krimp in bevolking, maar voor Enschede wellicht behoud, doordat uit omliggende gemeenten mensen naar Enschede zullen komen. Van krimp is bijvoorbeeld al sprake in Haaksbergen maar ook in sommige andere kleinere gemeenten. Voornamelijk ontstaat dat doordat er minder mensen worden geboren en dat de mensen die er opgroeien uitwijken naar plaatsen waar werk te vinden is en/of waar goedkope woningen worden aangeboden.
Professor de Gier kon eigenlijk alleen zaken vanuit onderzoek en statistieken vaststellen, maar oplossingen had hij niet. Wél constateerde hij tegenstellingen t.o.v. het langer moeten werken van ouderen, terwijl aan de andere kant jongeren steeds moeilijker werk vinden. Ook is er een generatie jong- senioren van 55 tot 65 jaar die überhaupt niet meer aan een baan kunnen komen als ze ontslagen worden. Dit verhoudt zich volslagen tegenstrijdig aan de wens van onze regering om mensen langer door te werken na de 65 jarige leeftijd.
Naar het idee van Burgerbelangen zou er een nieuwe indeling moeten komen van senioren, namelijk de groep 55 tot 65 jarigen die nog graag deel willen nemen (noodzakelijk) aan het arbeidsproces. De 65 tot 75 jarigen, die willen genieten van hun pensioen en/of wel wat willen doen aan vrijwilligerswerk. De groep van 75 tot 85 jarigen die méér zorg nodig zouden kunnen hebben. Tot slot de groep van 85 jarigen en ouder die nog volop in het leven staan maar wellicht zorg nodig hebben en die we moeten behoeden voor vereenzaming, voor hen geldt ook met name de begeleiding van zelfstandig wonen naar zorgwonen. Laten we vooral ook niet vergeten dat door alle leeftijdsgroepen die genoemd worden ook de mantelzorgers aandacht en beloning moeten krijgen!
Zodra het rapport gepresenteerd wordt in de raad zal Burgerbelangen van zich laten horen!