Berichten van 05.04.2012


Hoe zit het met onze eerste levensbehoeften?

Albert Veldt 05.04.2012

Burgerbelangen Enschede is zoals jullie weten een lokale partij. De andere partijen in Enschede worden landelijk gestuurd en dat kan vaak erg lastig zijn voor ze. Dit keer werd mijn aandacht getrokken door de telefoonstoring van Vodafone,

die het westen van het land compleet van de buitenwereld leek af te sluiten en miljoenen euro’s economische schade veroorzaakte. In een artikel hierover gaf een wetenschapper aan dat ons land bestuurd wordt door teveel rechts orthodoxe liberalen. Ik vond dat een prachtige term. Waarom zult u zich afvragen, want Burgerbelangen heeft het liberale ook hoog in het vaandel staan. Vrijheid van meningsuiting, vrije pers en iedere burger zoveel mogelijk zelfstandig laten beslissen over zijn wel en wee. Wél vinden wij dat de nutsvoorzieningen, dus zaken die noodzakelijk zijn voor de eerste levensbehoeften, zoals gas water en licht en eigenlijk óók telefonie zoveel mogelijk door de overheid moet worden geregeld. Dát lijkt ons een vereiste om prettig te kunnen leven zonder zorgen over continuïteit.

Orthodox liberalen hebben deze veelal staatsbedrijven zoveel mogelijk geprivatiseerd om een “gezonde marktwerking” te creëren. Burgerbelangen heeft zich al meerdere malen uitgesproken tegen het vervreemden van deze staatszaken. Je hoeft de krant maar op te slaan en je wordt verrast door uitval van stroomvoorziening, telefonie om van het openbaar vervoer en de spoorwegen nog maar te zwijgen. Privatisering heeft volgens de door mij eerder aangehaalde wetenschapper alleen maar gezorgd voor verrijking van de matig functionerende alternatieve bedrijven, miscommunicatie en strijd over de bestaande infrastructuren die ooit door de overheid zijn aangelegd. De glasvezelindustrie en zijn aanbieders zijn een goed (verkeerd) voorbeeld van de strijd die momenteel gaande is om klanten te winnen.
Al eerder heb ik de situatie geschetst dat als Duitsland, die voor ruim 60 % eigenaar is van onze elektriciteitsbedrijven, boos op ons is zij bij ons het licht uit kunnen doen. Geen prettig idee lijkt ons!


Bertus Ascherman Prijs 2012

Albert Veldt 05.04.2012

Vorig jaar hebben wij de Bertus Ascherman Prijs in het leven geroepen. Dit jaar kiezen we ervoor om een hij of zij in het zonnetje te zetten die zich enorm heeft ingezet ter verbetering van de leefomgeving van gehandicapten.

Iedere ingezetene van Enschede en/of tot onze gemeente behorende wijken en dorpen kunnen door iemand of een organisatie worden aangemeld via het secretariaat van de fractie van Burgerbelangen Enschede.
Vanaf 15 april 2012 kunt u mensen aanmelden, de nominatieperiode loopt jaarlijks van 1 oktober tot 1 september. Dus we rekenen op een groot aantal mensen waaruit we kunnen selecteren. De uitreiking zal plaats vinden in september na prinsjesdag. De prijs zal bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van honderd Euro, waarbij moet worden opgemerkt dat financiën beslist geen drijfveer zou moeten zijn. De fractie van Burgerbelangen Enschede zal uit de aangemelde kandidaten de persoon kiezen die zich in hun ogen het meest verdienstelijk heeft opgesteld.


Digitalisering

Secretaris Burgerbelangen Enschede 05.04.2012

Het bestuur van burgerbelangen is vorige maand gestart met het opruimen van de archieven. Dit was ook hard nodig want wij hebben sinds onze oprichting in 1993 aardig wat papieren verzameld.

De belangrijkste documenten worden gedigitaliseerd om voor het nageslacht te bewaren en nog belangrijker om soms eens terug te kunnen kijken. Zo kwamen wij het verkiezingsprogramma van 1994 tegen, een interessant kijkje in de geschiedenis van de stad en de ontwikkeling van Burgerbelangen Enschede.
Vooral in de beginjaren werden wij niet erg serieus genomen in de Enschedese politiek. Niet erg verwonderlijk als je bedenkt dat de meeste lokale partijen in Enschede het na een paar jaar weer voor gezien houden. Wij zijn blij dat wij de afgelopen twintig jaar wél een constante factor zijn geweest in de Enschedese gemeenteraad en blijven ons de komende jaren dan ook inzetten voor een beter Enschede!


Vrijwilligers in de sport

Barbara Doosje 05.04.2012

Gisteren bereikte ons een persbericht waar je als sportstad niet vrolijk van wordt. Korfbalvereniging CKV WIK, bij de meeste stadsgenoten bekend als ‘Willen is Kunnen’ heeft moeten besluiten om na 82 jaar niet als zelfstandige vereniging verder te gaan.

De reden; een beperkt kader en teruglopende ledenaantallen. WIK is niet de enige vereniging die kampt met een tekort aan kader, diverse verenigingen plaatsen regelmatig vacatures (of zelfs noodoproepen) om besturen gevuld te krijgen. De maatschappij veranderd, moeders jongleren tussen school, zwemles, sportclub en veelal een parttime baan. Waar moeten zij de tijd vandaan halen om in een bestuur of activiteitencommissie zitting te nemen? Veel clubs houden hierdoor het hoofd amper boven water en stellen vrijwilligerswerk verplicht voor seniorenleden, of vragen een extra bijdrage van leden die geen vrijwilligerswerk doen, een zorgelijke ontwikkeling.
Wij van Burgerbelangen, zijn ons bewust van deze ontwikkelingen die sportverenigingen doormaken en zullen dit ook in de toekomst aandachtig blijven volgen. Enerzijds zijn dergelijke ontwikkelingen spijtig, anderzijds kunnen ze in de huidige tijd, in bepaalde gevallen ook een verbetering betekenen.


Fietst coalitiepartner PVDA het er dan toch zomaar in?

Niels van den Berg 05.04.2012

Enkele weken geleden is in een stedelijke commissie passend onderwijs aan de orde geweest. Voorafgaand is er in verschillende media voluit aandacht besteed aan het op handen zijnde initiatief van de PvdA.

Een half miljoen is het bedrag dat steeds genoemd is. Totdat ik dit promoveerde tot een prachtig staaltje symboolpolitiek van onze coalitiepartner. Tijdens deze vergadering heb ik namens mijn fractie aangegeven dat wij ook begaan zijn met de gevolgen voor passend onderwijs door de vanuit het rijk ingezette bezuinigingen, maar wij niet van plan zijn om deze op gemeentelijk niveau te compenseren. Ook heb ik duidelijk aangegeven dat vijf ton volgens ons een doekje voor het bloeden is. Ook de VVD en CDA fracties waren zeer kritisch ten opzichte van de plannen van Klerck. Plotsklaps ging het niet meer om vijf ton, dat was maar een bedrag. Nee, het ging erom dat we in gesprek moeten gaan met het onderwijs in Enschede.

Enkele weken later worden we alsnog uitgenodigd voor een overleg met onderwijsinstanties en alle raadsfracties. De PvdA heeft deze bijeenkomst gepland en wil bekijken hoe we vijf ton het beste kunnen implementeren om de pijn te verzachten. Hoewel van de vier coalitiepartners er drie niet van plan zijn om op welke manier dan ook geld vrij te maken om leed te verzachten, fietst de PvdA dit er zeer waarschijnlijk binnenkort gewoon lekker in.
De kadernota staat voor de deur en Klerck gaf het twee maanden geleden al aan, dan brengen we het rond die tijd wel in en met de oppositie meegerekend halen we het dan toch wel. Moet gezegd; de PvdA heeft daar zijn excuus voor gemaakt, het was niet bedoeld zoals het gezegd is. Toch kwam dit bij mij en mijn twee collega’s van de VVD en CDA uiterst beroerd over. Al helemaal omdat Hannah enkele weken in een raadsvergadering ook doodleuk verkondigde dat hij ons, waarmee hij doelde op de coalitiepartners, toch niet nodig had want hij had geteld en had inmiddels al een meerderheid.

Voor hen die de woorden van Klerck graag nog eens terug willen beluisteren, klik op deze link.: http://enschedemedia.muze.nl/nl/enschede/MZ000001.wma/ VANAF 2:52:00.
Misplaatste arrogantie of gewoon een beginnersfout vraag ik mij dan af. Waarbij ik wel meteen de opmerking wil maken dat fouten gemaakt kunnen worden, het kan mij ook gebeuren met mijn relatief korte staat van dienst. Maar wanneer een kunstje herhaaldelijk wordt vertoond, heb ik daar sterk mijn twijfels bij. Het is lastig soms werken in een coalitie, en de PvdA? Die doen er niet altijd moeilijk over en fietsen het er dan gewoonweg in. Ben benieuwd naar de behandeling van de kadernota, maar eens kijken of de grootste fractie van onze stad vijf ton creëert en met een dekkend voorstel komt. Wel is zeker dat wij er dwars voor gaan liggen. Niet omdat we niet begaan zijn met deze uiterst vervelende bezuiniging, maar wel vanwege het feit dat wij van mening zijn dat dit een rijks aangelegenheid betreft, het genoemde bedrag een doekje voor het bloeden, en de handelswijze niet gepast.