Fietst coalitiepartner PVDA het er dan toch zomaar in?

Niels van den Berg 05.04.2012

Enkele weken geleden is in een stedelijke commissie passend onderwijs aan de orde geweest. Voorafgaand is er in verschillende media voluit aandacht besteed aan het op handen zijnde initiatief van de PvdA.

Een half miljoen is het bedrag dat steeds genoemd is. Totdat ik dit promoveerde tot een prachtig staaltje symboolpolitiek van onze coalitiepartner. Tijdens deze vergadering heb ik namens mijn fractie aangegeven dat wij ook begaan zijn met de gevolgen voor passend onderwijs door de vanuit het rijk ingezette bezuinigingen, maar wij niet van plan zijn om deze op gemeentelijk niveau te compenseren. Ook heb ik duidelijk aangegeven dat vijf ton volgens ons een doekje voor het bloeden is. Ook de VVD en CDA fracties waren zeer kritisch ten opzichte van de plannen van Klerck. Plotsklaps ging het niet meer om vijf ton, dat was maar een bedrag. Nee, het ging erom dat we in gesprek moeten gaan met het onderwijs in Enschede.

Enkele weken later worden we alsnog uitgenodigd voor een overleg met onderwijsinstanties en alle raadsfracties. De PvdA heeft deze bijeenkomst gepland en wil bekijken hoe we vijf ton het beste kunnen implementeren om de pijn te verzachten. Hoewel van de vier coalitiepartners er drie niet van plan zijn om op welke manier dan ook geld vrij te maken om leed te verzachten, fietst de PvdA dit er zeer waarschijnlijk binnenkort gewoon lekker in.
De kadernota staat voor de deur en Klerck gaf het twee maanden geleden al aan, dan brengen we het rond die tijd wel in en met de oppositie meegerekend halen we het dan toch wel. Moet gezegd; de PvdA heeft daar zijn excuus voor gemaakt, het was niet bedoeld zoals het gezegd is. Toch kwam dit bij mij en mijn twee collega’s van de VVD en CDA uiterst beroerd over. Al helemaal omdat Hannah enkele weken in een raadsvergadering ook doodleuk verkondigde dat hij ons, waarmee hij doelde op de coalitiepartners, toch niet nodig had want hij had geteld en had inmiddels al een meerderheid.

Voor hen die de woorden van Klerck graag nog eens terug willen beluisteren, klik op deze link.: http://enschedemedia.muze.nl/nl/enschede/MZ000001.wma/ VANAF 2:52:00.
Misplaatste arrogantie of gewoon een beginnersfout vraag ik mij dan af. Waarbij ik wel meteen de opmerking wil maken dat fouten gemaakt kunnen worden, het kan mij ook gebeuren met mijn relatief korte staat van dienst. Maar wanneer een kunstje herhaaldelijk wordt vertoond, heb ik daar sterk mijn twijfels bij. Het is lastig soms werken in een coalitie, en de PvdA? Die doen er niet altijd moeilijk over en fietsen het er dan gewoonweg in. Ben benieuwd naar de behandeling van de kadernota, maar eens kijken of de grootste fractie van onze stad vijf ton creëert en met een dekkend voorstel komt. Wel is zeker dat wij er dwars voor gaan liggen. Niet omdat we niet begaan zijn met deze uiterst vervelende bezuiniging, maar wel vanwege het feit dat wij van mening zijn dat dit een rijks aangelegenheid betreft, het genoemde bedrag een doekje voor het bloeden, en de handelswijze niet gepast.