Berichten van 09.12.2011


Vraag het de fractie

André Le Loux 09.12.2011

Elke twee weken komt de nieuwsbrief van Burgerbelangen bij u in de bus. En elke week doen wij ons uiterste best u goed in te lichten over onze standpunten en zienswijzen. Ook trachten we altijd aan te sluiten bij de actualiteit.

Steeds vaker krijgen we reacties op onze nieuwsbrief en die worden vervolgens ook weer keurig beantwoordt. Maar heeft u zelf niets te vragen ? Heeft u geen onderwerp waarop u graag een reactie wilt? Dat kan, stuur een vraag of onderwerp naar info@burgerbelangenenschede.nl en we behandelen dit in de eerstvolgende nieuwsbrief. Op deze wijze proberen we u nog beter van dienst te zijn en nog beter in te spelen op de wensen en meningen van onze lezers. U kunt uw vragen ook stellen in de bijeenkomsten van de stadsdeelcommissies. Maak ook van deze gelegenheid gebruik.
Heeft u daar ondersteuning bij nodig dan kunt u ook bij ons terecht. Dus gewoon doen!!!!


Nationale politie, gaat dit werken?

Ben Sanders 09.12.2011

In de nieuwsbrief van oktober heb ik u beloofd dit verhaal te vervolgen.
Nou kan ik u nu het volgende vertellen; Om 1 nationale politie te maken, moet de Politiewet worden gewijzigd. Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor een nationale politie in juni 2011 ingediend bij de Tweede Kamer. Afgelopen week (49) is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de vorming van een nationale politie.

Iedereen in de Kamer stemde voor, dus het wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie werd met algemene stemmen aangenomen. ‘Dat vond ik fantastisch, maximaal politiek draagvlak’, aldus Opstelten. De minister benadrukt dat het niet alleen een wetswijziging is maar vooral een stelselwijziging die wel 50 jaar meegaat. De oppositie was eerst bang dat de gemeenten te weinig invloed zouden hebben op het politiebeleid, maar daarover werden een paar wijzigingen aangenomen en vervolgens steunde de oppositie de hele wet. De invoeringsdatum van de nationale politie is afhankelijk van de besluitvorming in de Eerste Kamer.

Slagvaardigheid
Kern van het nieuwe stelsel is dat er één nationaal korps komt met 10 in plaats van de 26 regionale korpsen. Het nieuwe nationale korps bestaat dus uit 10 regio’s. Volgens minister Opstelten komt dat de slagvaardigheid ten goede. Mr. Gerard Bouman wordt de nieuwe korpschef. Hij was voorheen hoofd van de inlichtingendienst AIVD. De 58-jarige Bouman was eerder korpschef van de politie Haaglanden en officier van justitie in Middelburg. Hij is reeds op 16 mei in zijn nieuwe baan aan de slag gegaan. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft hem aangesteld als kwartiermaker voor het nieuwe landelijke korps en hij moet voor het einde van het jaar een plan hebben opgestelt om de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten op te laten gaan in de nieuwe organisatie. Zoals gezegd, zal het nationale korps uit 10 politieregio’s bestaan met 1 nationale korpschef.
Er zullen dus nogal wat ‘kopstukken’ het veld moeten ruimen. Nadat de nieuwe Politiewet in werking treedt, worden de kwartiermakers voorgedragen voor de functie van politiechef van de regionale eenheid of hoofd van de landelijke eenheid.

Zij moeten dan wel een positieve beoordeling hebben. Volgens de minister kan de politie meer als een eenheid gaan werken als iedereen onder 1 nationale korpschef valt. Daardoor kan de politie bijvoorbeeld meer tijd gaan besteden aan straatwerk en aan recherchewerk. Agenten zijn meer bezig met hun vak, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan papierwerk. Onze eigen Twentse Korpschef Martin Sitalsing wacht het echter allemaal niet af en vertrekt na twee en half jaar ‘Twente’ medio januari naar Groningen waar hij directeur Bureau Jeugdzorg wordt. Lokaal gezag Het gezag over de politie verandert niet. De burgemeester en de officier van Justitie maken lokaal afspraken over de inzet van de politie. Iedere gemeente zal een veiligheidsplan maken op grond waarvan de burgemeester de politie aanstuurt. kortom, de toekomst moet het allemaal maar uitwijzen, iedere verandering is geen verbetering. Vele organisaties die zijn overgegaan op ‘grootschaligheid’ zijn daar inmiddels ook al weer van teruggekomen! Wordt weer vervolgd!


Burgerbelangen stelt een “Bertus Ascherman Prijs” in

Albert Veldt 09.12.2011

In september jongsleden hebben wij een prijs uitgeloofd voor diegene die de meeste meldingen maakte van het dumpen van afval in onze natuur. Wij hebben die prijs bestaande uit een geldbedrag van 100,– Euro toen uit mogen reiken aan de heer Brinkhuis te Enschede, die er zeer blij mee was.

Door de actie die we in september j.l. starten kwamen er een groot aantal meldingen bij ons binnen van mensen die in aanmerking wilden komen, echter kun je die prijs natuurlijk maar aan één persoon toekennen. We willen in ieder geval iedereen die toen van zich heeft laten horen hartelijk danken voor hun betrokkenheid met ons milieu en onze mooie natuur. Ons bestuur en fractie hebben vanwege het succes besloten om de prijs nu jaarlijks uit te reiken. De regels hebben we iets aangepast, want we willen zoveel mogelijk mensen mee laten denken over wie ze in aanmerking willen laten komen voor die 100 Euro. De prijs hebben we ook een naam gegeven, namelijk;

“de Bertus Ascherman Prijs”

De heer Bertus Ascherman, oud-raadslid van Burgerbelangen Enschede heeft zich voor onze vereniging én voor onze burgers zeer verdienstelijk gemaakt. De heer Ascherman is in 2008 overleden. Iedereen die zich het komende jaar uitzonderlijk inzet op het gebied van de leefbaarheid in breedste zin van het woord, voor Enschede kan als iemand hem/haar nomineert in aanmerking komen voor deze prijs. Dus mantelzorger, boodschappenhulp, collectant, held en noem het maar op!! Alles waarvan u vindt dat hij/zij die prijs verdiend, meldt haar of hem aan. Omdat we de prijs jaarlijks willen laten terugkeren en ná de derde dinsdag in september tot verkiezing over gaan, kunt u de kandidaten opgeven na 1 juli van dát jaar. Dus denk na en vooral ook clubs en verenigingen, kijk welke vrijwilliger van u deze prijs verdiend.


Gemiddelde reistijd vanuit Enschede scoort slecht

Albert Veldt 09.12.2011

Eigenlijk is bovenstaande stelling niet eerlijk, want de best bereikbare plaats in Nederland ligt uiteraard centraal-midden van het land. Toch willen wij aandacht vragen voor onze positie op de lijst, want dat wij op de 317e plaats staan van alle globaal 450 steden wordt medebepaald door de reistijd (lees snelheid) met de trein (OV). Eemnes, de meest bereikbare plaats in Nederland heeft geen station, dus daar rekent men de auto en OV met elkaar mee, het dichtstbijzijnde station is daar Hilversum of Bussum.

Hoe verder van het centrum van het land, hoe lager men scoort dat is logisch en we moeten niet de illusie hebben dat Enschede bij de eerste tien zal kunnen scoren.
Enschede zou echter wel beter kunnen scoren als de reistijd per trein korter zou zijn dan de huidige tijd van praktisch 3 uur, terwijl we er met de auto praktisch 2 uur over doen. Dit is een vergelijking naar de verst gemiddelde plaats, dus bijvoorbeeld Middelburg.
De score wordt aanmerkelijk beter als de reistijd van de trein hetzelfde wordt als met de auto en daarom hebben wij als Burgerbelangen Enschede al eerder aangegeven een Schipholexprestrein te willen hebben, die alleen in Hengelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort, Amsterdam Zuid en Schiphol stopt. Op die manier ben je in ongeveer 105 minuten ( 1¾ uur) op Schiphol waar je met de auto minimaal 2½ uur voor kwijt bent.
Naar Amsterdam reis je, zoals het er nu voor staat met de auto sneller dan met de trein, dat is slecht voor het milieu, de zenuwen en kost bovendien nog eens handen aan parkeergeld. Wij begrijpen dan ook niet dat er binnen dit college geen werkgroep is die constant contact heeft met de NS om te zorgen dat de treinverbinding (dag én nacht) ons snel van hier naar Centraal Nederland brengt en weer terug. Goed voor het Toerisme, voor de forens en dus voor de economie en werkgelegenheid.


College gebruikt sandwichmethode

Albert Veldt 09.12.2011

Een goed voorbeeld van de sandwichmethode is het verkeerscirculatieplan. Het plan om de verkeersstromen in de binnenstad te reguleren. Het MST komt met plannen voor uitbreiding en eisen ten aanzien van verkeer en parkeren. Proper-Stok, een ontwikkelaar bij binnenstedelijke herstructurering, komt samen met De Woonplaats over de ontwikkeling van de Boddenkamp én de Molenstraat met eisen naar ons College. Vervolgens gaat het College dus brainstormen en bedenkt dat een linksomdraaiend eenrichtingsverkeer om het Centrum de voorkeur verkiest.

Daarmee kan aan alle afspraken redelijkerwijs tegemoet gekomen worden en zijn alle investeerders tevreden gesteld. Tegelijkertijd verliest het college echter het zicht op de consequenties van die toezeggingen, immers het College moet het nu aan de Raad voorleggen, die uiteindelijk beslist. Ondertussen gaat het al lang niet meer om een goede verkeersafwikkeling maar om het principe!!

Geit en kool sparend komt ons College vervolgens met drie scenario’s die aan de raad worden voorgelegd. De lekkere hap “De Sandwichmethode” waarbij na informatieronden aan het publiek gevraagd wordt welke van de drie de voorkeur heeft, eigenlijk kun je maar bij één terechtkomen en dat is de eerste! Ook is er al wat water bij de wijn gedaan en wordt er geroepen “dit is het meest haalbare anders lopen de investeerders weg”. De Raad wordt daarmee onder druk gezet.

Betreffende het verkeerscirculatieplan hebben veel zienswijzen van o.a. wijkraden aangegeven dat er in de centrumring niet geknipt of gestremd moet worden totdat in de buitenradialen opvang is gecreëerd om verder verstopping van onze Singels tegen te gaan. Wij zijn dan ook tegen éénrichting in de Molenstraat en tegen éénrichting in de Zuidlus. Dat het kruispunt Mooienhof/Kuipersdijk dan een ingewikkeld probleem wordt is juist een uitdaging voor onze verkeersdeskundigen. In dat gebied zou het niet verkeerd zijn de busbaan ook door de auto’s te laten bereiden en kom bijvoorbeeld maar met een goede verkeersregelinstallatie.