Nationale politie, gaat dit werken?

Ben Sanders 09.12.2011

In de nieuwsbrief van oktober heb ik u beloofd dit verhaal te vervolgen.
Nou kan ik u nu het volgende vertellen; Om 1 nationale politie te maken, moet de Politiewet worden gewijzigd. Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor een nationale politie in juni 2011 ingediend bij de Tweede Kamer. Afgelopen week (49) is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de vorming van een nationale politie.

Iedereen in de Kamer stemde voor, dus het wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie werd met algemene stemmen aangenomen. ‘Dat vond ik fantastisch, maximaal politiek draagvlak’, aldus Opstelten. De minister benadrukt dat het niet alleen een wetswijziging is maar vooral een stelselwijziging die wel 50 jaar meegaat. De oppositie was eerst bang dat de gemeenten te weinig invloed zouden hebben op het politiebeleid, maar daarover werden een paar wijzigingen aangenomen en vervolgens steunde de oppositie de hele wet. De invoeringsdatum van de nationale politie is afhankelijk van de besluitvorming in de Eerste Kamer.

Slagvaardigheid
Kern van het nieuwe stelsel is dat er één nationaal korps komt met 10 in plaats van de 26 regionale korpsen. Het nieuwe nationale korps bestaat dus uit 10 regio’s. Volgens minister Opstelten komt dat de slagvaardigheid ten goede. Mr. Gerard Bouman wordt de nieuwe korpschef. Hij was voorheen hoofd van de inlichtingendienst AIVD. De 58-jarige Bouman was eerder korpschef van de politie Haaglanden en officier van justitie in Middelburg. Hij is reeds op 16 mei in zijn nieuwe baan aan de slag gegaan. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft hem aangesteld als kwartiermaker voor het nieuwe landelijke korps en hij moet voor het einde van het jaar een plan hebben opgestelt om de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten op te laten gaan in de nieuwe organisatie. Zoals gezegd, zal het nationale korps uit 10 politieregio’s bestaan met 1 nationale korpschef.
Er zullen dus nogal wat ‘kopstukken’ het veld moeten ruimen. Nadat de nieuwe Politiewet in werking treedt, worden de kwartiermakers voorgedragen voor de functie van politiechef van de regionale eenheid of hoofd van de landelijke eenheid.

Zij moeten dan wel een positieve beoordeling hebben. Volgens de minister kan de politie meer als een eenheid gaan werken als iedereen onder 1 nationale korpschef valt. Daardoor kan de politie bijvoorbeeld meer tijd gaan besteden aan straatwerk en aan recherchewerk. Agenten zijn meer bezig met hun vak, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan papierwerk. Onze eigen Twentse Korpschef Martin Sitalsing wacht het echter allemaal niet af en vertrekt na twee en half jaar ‘Twente’ medio januari naar Groningen waar hij directeur Bureau Jeugdzorg wordt. Lokaal gezag Het gezag over de politie verandert niet. De burgemeester en de officier van Justitie maken lokaal afspraken over de inzet van de politie. Iedere gemeente zal een veiligheidsplan maken op grond waarvan de burgemeester de politie aanstuurt. kortom, de toekomst moet het allemaal maar uitwijzen, iedere verandering is geen verbetering. Vele organisaties die zijn overgegaan op ‘grootschaligheid’ zijn daar inmiddels ook al weer van teruggekomen! Wordt weer vervolgd!