Berichten met label 'stadsdeelcommissie-zuid'


Fietspad Zuid Esmarkerrondweg

Marc Teutelink 04.09.2016

8 September aanstaande is het eindelijk zover: na jaren van trekken wordt dan eindelijk het nieuwe fietspad naast de Zuid Esmarkerrondweg geopend. De Zuid Esmarkerrondweg is druk, smal en bochtig en wordt veel gebruikt door fietsende leerlingen van de Scholingsboulevard en het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan. Met de realisatie van het fietspad lossen we een onveilige verkeerssituatie op.

Het fietspad is een lang gekoesterde wens van Burgerbelangen. De eerste gesprekken vonden reeds plaats in 2005 en Burgerbelangen heeft het in 2006 ook politiek op de agenda gezet. In 2007 is het op de toekomstvisie terecht gekomen en nu is het fietspad voor het grootste gedeelte gerealiseerd.

Er was op een gegeven moment zelfs sprake van een verwarmd fietspad, met behulp van aardwarmte, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Desondanks is het een prachtig fietspad geworden. Ter plaatse van het bos is er ‘Glow in the dark’ markering toegepast om de veiligheid te vergroten. Ter plaatse van het viaduct over de N35 is de as van de weg verlegd zodat het fietspad ook over het viaduct geleid wordt. De bestaande leuning en vangrail zijn vervangen om ruimte te besparen en is er een RVS leuning geplaatst tussen de rijweg en het fietspad.

Eindelijk een veilige fietsroute, en wat voor één…


Winkelcentrum Stroinkslanden

Marc Teutelink 08.07.2016

Eind 2018 moet er, als alles meezit, een volledig vernieuwd winkelcentrum staan in Stroinkslanden. De passage en de buitenkant van de winkels krijgen een nieuwe, frisse en opener uitstraling. Naast de Albert Heijn zal er aan de andere zijde van het winkelcentrum een Aldi komen en wordt de openbare ruimte volledig opnieuw ingericht. De huidige verouderde uitstraling moet plaatsmaken voor een aantrekkelijke hedendaagse beleving. De ontwikkelaar wil het complex omtoveren tot een winkelcentrum dat weer ‘gezellig en van deze tijd is’. Naast de uitbreiding in winkelruimte wordt ook het parkeerterrein opnieuw ingericht en zullen er ook 50 tot 60 nieuwe parkeerplaatsen bij komen, passende in de huidige groene omgeving van bomen.

Burgerbelangen is blij met de plannen, maar ziet ook dat nog niet alles rond is. Zo moeten een aantal huidige winkels in het winkelcentrum ruimte opgeven voor de vestiging van de Aldi en ook de visboer, waar wij al regelmatig vragen over hebben gesteld in stadsdeelcommissie Zuid, heeft nog geen geschikte ruimte toegewezen gekregen in het vernieuwde complex. Daarnaast moet het volledig vernieuwde winkelcentrum met parkeerterrein in een bestaande omgeving van scholen en woningen worden ingepast en dat vergt zeker goed overleg met alle buren en betrokkenen.

Bij een dergelijk grootschalig project is burgerparticipatie gewoonweg noodzakelijk. Ondanks ons enthousiasme over de vernieuwing van het winkelcentrum zullen wij dit proces zeer kritisch blijven volgen. Wij willen de ontwikkelaar dan ook succes wensen en hen ons motto meegeven, zijnde: ‘Gewoon Samen Doen’, want dan bereik je het meest!


Naar de “Stortkoker” of niet naar de “stortkoker”!

Marc Teutelink 19.02.2016

Enschede heeft zich gecommitteerd aan het streven naar een afval-hergebruikspercentage van 90% en nog slechts 50 kg huishoudelijk restafval per inwoners per jaar in 2030. Wij snappen ook wel dat deze ambities niet gehaald kan worden door verder te gaan met het huidige beleid. Er wordt simpelweg slecht gescheiden en er moet wat gebeuren. De raad heeft daarom onlangs besloten over te stappen op diftar en in 2019 zelfs naar omgekeerd inzamelen.

Wij kunnen ons wel vinden in diftar als dit aantoonbaar kosten bespaard voor mensen die beter afval proberen te scheiden, maar omgekeerd inzamelen – en al helemaal op deze korte termijn – is ons echt een brug te ver. Daarnaast zijn we erg kritisch geweest op uiteindelijke tarieven van diftar (diftar mag geen bezuiniging zijn), het service niveau (dit mag volgens het coalitieakkoord niet dalen) en hebben we uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor kwijtscheldingsbeleid, slecht ter been zijnde inwoners en inwoners van de hoogbouw.

Als raad zijn we tot nu toe altijd netjes meegenomen in de voortgang en hebben we over elk detail uitgebreid kunnen discussiëren en erover kunnen beslissen. Bij het invoeren van diftar is ook toegezegd dat de details (tarieven, kwijtscheldingsbeleid, hoogbouw, e.d.) nog zouden worden uitgewerkt en aan ons worden voorgelegd ter besluit.

Wat schetst onze verbazing: een aantal weken geleden ontvingen de bewoners van de flats op de Wesselerbrink dat hun vertrouwde stortkoker zou verdwijnen vanwege de invoering van diftar; het besluit was definitief. Dit leidde natuurlijk tot zeer veel commotie en ruim 800 mensen hebben ondertussen een handtekening geplaatst tegen de verwijdering van de stortkokers. Dat snappen wij heel goed. Ook wij waren zeer verbaasd dat de gemeente hier al zeer voortvarend te werk is gegaan, terwijl de raad niet eens over deze uitvoeringsdetails heeft gesproken, geen alternatieve oplossingen heeft kunnen afwegen en ook nog geen besluit hierover heeft kunnen nemen.

Wij vinden dit hoogst merkwaardig. Inwoners voelen zich voor het blok gezet en mogen nu enkel meepraten over een definitief besluit: dat is geen participatie! Draagvlak voor deze oplossing is dan ook niet aanwezig. Ook de Raad is hierbij niet aan zet geweest. Wij willen als Raad eerst discussiëren over de mogelijke oplossingen en alternatieven (waarom zou diftar en stortkokers niet kunnen?) en dit willen wij samen met de inwoners doen. Pas als wij een besluit hebben genomen over een goede gedragen oplossing voor de stortkokers, dan pas kan de gemeente actie ondernemen en niet eerder…