Naar de “Stortkoker” of niet naar de “stortkoker”!

Marc Teutelink 19.02.2016

Enschede heeft zich gecommitteerd aan het streven naar een afval-hergebruikspercentage van 90% en nog slechts 50 kg huishoudelijk restafval per inwoners per jaar in 2030. Wij snappen ook wel dat deze ambities niet gehaald kan worden door verder te gaan met het huidige beleid. Er wordt simpelweg slecht gescheiden en er moet wat gebeuren. De raad heeft daarom onlangs besloten over te stappen op diftar en in 2019 zelfs naar omgekeerd inzamelen.

Wij kunnen ons wel vinden in diftar als dit aantoonbaar kosten bespaard voor mensen die beter afval proberen te scheiden, maar omgekeerd inzamelen – en al helemaal op deze korte termijn – is ons echt een brug te ver. Daarnaast zijn we erg kritisch geweest op uiteindelijke tarieven van diftar (diftar mag geen bezuiniging zijn), het service niveau (dit mag volgens het coalitieakkoord niet dalen) en hebben we uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor kwijtscheldingsbeleid, slecht ter been zijnde inwoners en inwoners van de hoogbouw.

Als raad zijn we tot nu toe altijd netjes meegenomen in de voortgang en hebben we over elk detail uitgebreid kunnen discussiëren en erover kunnen beslissen. Bij het invoeren van diftar is ook toegezegd dat de details (tarieven, kwijtscheldingsbeleid, hoogbouw, e.d.) nog zouden worden uitgewerkt en aan ons worden voorgelegd ter besluit.

Wat schetst onze verbazing: een aantal weken geleden ontvingen de bewoners van de flats op de Wesselerbrink dat hun vertrouwde stortkoker zou verdwijnen vanwege de invoering van diftar; het besluit was definitief. Dit leidde natuurlijk tot zeer veel commotie en ruim 800 mensen hebben ondertussen een handtekening geplaatst tegen de verwijdering van de stortkokers. Dat snappen wij heel goed. Ook wij waren zeer verbaasd dat de gemeente hier al zeer voortvarend te werk is gegaan, terwijl de raad niet eens over deze uitvoeringsdetails heeft gesproken, geen alternatieve oplossingen heeft kunnen afwegen en ook nog geen besluit hierover heeft kunnen nemen.

Wij vinden dit hoogst merkwaardig. Inwoners voelen zich voor het blok gezet en mogen nu enkel meepraten over een definitief besluit: dat is geen participatie! Draagvlak voor deze oplossing is dan ook niet aanwezig. Ook de Raad is hierbij niet aan zet geweest. Wij willen als Raad eerst discussiëren over de mogelijke oplossingen en alternatieven (waarom zou diftar en stortkokers niet kunnen?) en dit willen wij samen met de inwoners doen. Pas als wij een besluit hebben genomen over een goede gedragen oplossing voor de stortkokers, dan pas kan de gemeente actie ondernemen en niet eerder…