Peter Brouwer is woordvoerder voor de volgende onderwerpen: Sport, Cultuur en Recreatie. Daarnaast is hij lid van de stadsdeelcommissie West.

Berichten


Update Boekelosestraat

Peter Brouwer 24.12.2021 - Geen reacties

Eind oktober berichten wij al over het voornemen tot herinrichting van de Boekelosestraat te Boekelo en het bijbehorende participatie proces. Hierbij zijn naar onze mening de opvattingen en wensen van de diverse belanghebbenden onvoldoende meegenomen in het voorlopig ontwerp. Daar waren we teleurgesteld over. Er zijn diverse ambtelijke/technische sessies en gesprekken geweest en daarbij zijn
Lees meer …


Participatie in Boekelo

Peter Brouwer 22.10.2021 - Geen reacties

De stadsdeelcommissie West ontving afgelopen week een brief van de dorpsraad Boekelo. Daarin werd geschreven dat de Boekelosestraat in Boekelo zal worden heringericht. Een proces waarover de dorpsraad al bijna 1.5 jaar in gesprek is met de gemeente.  Diverse belanghebbenden (zoals aanwonenden, ondernemers, Military-Boekelo, LTO en de dorpsraad) lijken hierin niet of onvoldoende te zijn
Lees meer …


Baten ten gunste van de sport en sportverenigingen

Peter Brouwer 25.09.2021 - Geen reacties

Op de overvolle raadsagenda van komende maandag staat o.a. clustering sportparken. Er ligt een duidelijke visie waar de gemeente naar toe wil met de sportparken in onze stad. Zoals bekend staat Burgerbelangen hier ook positief in. Wij zien ook de voordelen en kansen voor clustering van sportvelden en accommodaties. Echter bij het financieringsproces van clustering lopen we als gemeente tegen
Lees meer …


Clustering sportparken

Peter Brouwer 14.09.2021 - Geen reacties

Afgelopen maandag (6 september) was de eerste Stedelijke Commissie vergadering na het zomerreces van de raad. We trapten af met het agendapunt raadsonderzoek clustering sportparken en het bijbehorende raadsvoorstel. Het onderzoek is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van vele partijen o.a. de verenigingen en Sportaal. De besturen van de verenigingen hebben een intentieverklaring ondertekend. Met
Lees meer …


Oudere berichten

Tweets by @burgerbelangen