Zuinig zijn op ons Enschedees materieel erfgoed

Peter Brouwer 13.03.2024

Materieel cultureel erfgoed en Enschede … of eigenlijk moet ik zeggen Enschedees materieel erfgoed. We zijn er als stad in het verleden niet altijd zuinig genoeg op geweest. 

De laatste tijd ook meer actueel door o.a. verwerving van TET-Tram 1 welke we volgend jaar in zijn volle glorie hopen te zien als onze stad zijn 700 jarig bestaan viert. We staan meer stil bij wat onze stad allemaal heeft beleefd en heeft overleefd (doorstaan).

Juist hierdoor zijn materiële erfgoederen hierin belangrijk. Het zegt iets over een tijdsperiode. Van bijvoorbeeld industriële ontwikkeling, culturele beleving en hieraan hebben bijgedragen. Dat besef is er gelukkig ook. In het verleden hebben particulieren initiatieven gezorgd dat bijvoorbeeld de TET bus 38 behouden bleef, net als ons Stadsorgel “De Tukker “ welke al ruim 60 jaar actief speelt in onze stad.

Je ziet dat besturen van stichtingen van deze initiatieven sterk aan het vergrijzen zijn. En dat opvolging ondanks pogingen, echt een probleem is. En de continuïteit van het beheer, en zo ook het behoud, sterk onder druk staat. Burgerbelangen vraagt hier aandacht voor.

Afgelopen maandag bij de raadsvergadering wilden we onze motie ‘’behoud Enschedees materieel erfgoed”  indienen, echter door tijdgebrek is deze toen niet behandeld, en is doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering van 25 maart a.s.  

We dragen met deze motie het college op om te onderzoeken hoe of het eigenaarschap en het beheer gewaarborgd kan blijven van de hierboven genoemde objecten. Maar ook eventueel in de toekomst aangedragen bijzonder Enschedees materieel erfgoed. En dat deze dus zo voor onze stad behouden kan blijven.

Tevens roepen wij op om partijen met elkaar in contact te brengen die hierin een rol willen spelen om zo liefhebbers en vrijwilligers met elkaar te verbinden.

We vinden het als stad belangrijk dat we gevels in onze binnenstad in oude stijl terugbrengen (stimuleringsfonds). We ondersteunen creatieve broedplaatsen, en de huiskamer van onze stad was ons college vele miljoenen waard. Dan moet er voor buitengewoon Enschedees materieel erfgoed toch ook goed beheer en een thuis te vinden zijn.