Camera’s bij fietstunnels en milieupleinen

Gert Kel 08.03.2022

Bij de fietstunnels in de Zuidwijken zorgen mishandeling, beroving en pogingen tot beroving al bijna vier jaar voor een groeiend gevoel van onveiligheid. Buurtbewoners voelen zich niet veilig in de tunnels en velen mijden deze route en fietsen om. Burgerbelangen vindt dat iedereen veilig door onze stad moet kunnen fietsen; ook via onze fietstunnels.

En daarom heeft Burgerbelangen Enschede al vanaf eind 2018 samen met de tunnelwachters gepleit voor cameratoezicht bij de fietstunnels. Dit is telkens geweigerd op grond van proportionaliteit (er zijn te weinig daadwerkelijk gemelde incidenten geweest). Er wordt al een tijd gewerkt aan een innovatief camerasysteem ontwikkeld, waarbij camera’s door deelnemers kunnen worden geactiveerd bij het passeren van de tunnels. Op termijn zal worden gestart met het testen, maar het is er nog (lang) niet. Of dit daadwerkelijk gaat helpen moet blijken.

Ook op veel milieupleinen is sinds lange tijd sprake van illegale bijplaatsing van afval. Op 5 november 2019 heeft de raad besloten tot continuering van daartegen gerichte maatregelen en daarnaast tot het uitvoeren van een pilot met cameratoezicht. Jaarlijks komen er duizenden meldingen binnen over illegaal dumpen van afval bij de gemeente, via de Twente Milieu-app en via de mail. Er zijn reeds een groot aantal maatregelen genomen, maar het aantal illegale bij plaatsingen is hoog gebleven. Op 13 december 2021 is onze motie ‘mobiel camera toezicht’ aangenomen met wederom de opdracht voor een pilot mobiel cameratoezicht bij de fietstunnels.

Onlangs is er door de burgemeester gehoor gegeven aan onze herhaaldelijke oproep en is er besloten tot vaststelling van twee nieuwe aanwijzingsbesluiten voor cameratoezicht. Daarbij worden voor een (pilot)periode van één jaar tien milieupleinen en twee fietstunnels aangewezen als gebieden waar cameratoezicht wordt uitgeoefend. Er zullen 3 camera’s worden ingezet die kunnen rouleren over deze hotspots.

Veiligheid is voor Burgerbelangen Enschede een topprioriteit. Wij zijn blij dat de gemeente nu besloten heeft tot het breed inzetten van camera toezicht bij zowel de tunnels als ook bij milieupleinen. Wij zijn er van overtuigd dat dit gaat bijdragen tot een veiligere leefomgeving. Iedereen moet veilig kunnen wonen of over straat kunnen gaan, ongeacht plek of tijdstip.