Berichten van 25.09.2021


Tiny houses en alternatieve woningbouw

Lourraine Lents 25.09.2021

In de huidige overspannen woningmarkt is het een uitdaging om een passende woning te vinden. Burgerbelangen Enschede vindt het belangrijk dat we als gemeente ruimte geven voor nieuwe woonconcepten en projecten voor voordelige alternatieve en innovatieve woningbouw faciliteren. Zoals bijvoorbeeld Tiny houses of 3D geprinte woningen. 

Op diverse plekken in Nederland staan ze al en ook in Enschede zijn er al een aantal gebouwd. Tiny houses bieden een compacte en betaalbare manier van wonen. Het concept van Tiny Houses is een ander manier van leven en wonen waarbij je op een beperkt aantal vierkante meters toch een compleet huisje hebt dat geschikt is voor kleine huishoudens.

Daarnaast zien we ook innovaties ontstaan op gebied van wonen, zoals 3D geprinte woningen van beton. Als deze 3D geprinte woningen inderdaad snel, duurzaam en goedkoop gebouwd kunnen worden zou dit een mooie oplossing kunnen zijn om het tekort aan woningen terug te dringen. De eerste berichten in de media zijn veelbelovend. Wat Burgerbelangen betreft mooie ontwikkelingen waar we als stad voor open moeten staan!

Om dit te realiseren moeten we creatief omgaan met de mogelijkheden. Zo zouden we bijvoorbeeld een deel van de vrijgekomen sportvelden, na de clustering, kunnen inzetten voor kleine groene wijken met tiny houses en/of 3D geprinte woningen zonder vaste kavels per woning zodat er een organische wijk ontstaat waarbij de gronden (eventueel) in erfpacht zouden kunnen inzetten.  

– –


Bedelverbod

Barry Overink 25.09.2021

Als grote stad heb je vaak ook de problemen van een grote stad en ben je vaak ook interessant voor personen of organisaties die niet het beste voor hebben. Dit geldt zo ook voor georganiseerde bedelaars.

Helaas is het zo dat bedelen een heus verdienmodel is geworden waarbij mensenhandel en uitbuiting de waan van de dag is. In de ochtend worden ze in de stad afgezet, om vervolgens in de middag met de opbrengst van die dag weer te worden opgehaald door een Mercedes met Roemeens kenteken.

De bedelaars die we in Enschede zien gaan op een intimiderende en provocerende manier midden in de drukke winkelstraten op de grond zitten, ontkleden het bovenlijf en tonen zo een grote bochel op de rug. Of de oude vrouw gehuld in een lange jurk met hoofddoek kruipend over straat en vragend om geld met het koffiebekertje. Voor u misschien wel een bekend beeld als u de binnenstad bezoekt.

Juist voor deze georganiseerde bedelaars willen wij als Burgerbelangen Enschede een verbod en hiervoor moet onze APV worden aangepast. Hiervoor zullen wij dan ook bij de komende raadsvergadering een motie indienen.

 Wil je het uitgebreide interview zien over dit thema, bekijk dan de uitzending van 1Twente:


Baten ten gunste van de sport en sportverenigingen

Peter Brouwer 25.09.2021

Op de overvolle raadsagenda van komende maandag staat o.a. clustering sportparken. Er ligt een duidelijke visie waar de gemeente naar toe wil met de sportparken in onze stad. Zoals bekend staat Burgerbelangen hier ook positief in. Wij zien ook de voordelen en kansen voor clustering van sportvelden en accommodaties. Echter bij het financieringsproces van clustering lopen we als gemeente tegen een beperking die we als raad ons zelf hebben opgelegd, en wel de financiële verordening. We mogen namelijk niet de (toekomstige) opbrengsten van de gronden van de vrijkomende sportparken inzetten als dekking voor de noodzakelijke investeringen in de clusteringsopgave. 

Wij zijn voorstander van het idee om de exploitatiewinst deels terug te laten vloeien in de sport en de desbetreffende club. Met dit gegeven is het veel makkelijker om dekking te vinden voor de diverse investeringen. Tevens dat het een extra stimulans is voor clubs om te gaan clusteren. Om dit mogelijk te maken dient de gemeentelijke verordening aangepast te worden.
De huidige verordening is al weer enkele jaren oud en staat voor komende periode op de agenda om aangepast te worden. Burgerbelangen zal bij het tot stand komen van de nieuwe financiële verordening er dan ook voor pleiten deze mogelijkheid op te nemen. 

– –