Berichten van 13.02.2021


De Hengelosestraat en het mobiliteitsplan Kennispark

Lourraine Lents 13.02.2021

Stadsdeelcommissie Noord op 18 februari 2021

In de jaren 2010-2012 heeft de Hengelose straat ter hoogte van de Auke Vleerstraat een complete metamorfose ondergaan. Na de sloop van het viaduct in 2010 werd het een gelijkvloerse kruising om Universiteit Twente en het Kennispark te verbinden. En nu 9 jaar later zijn er nieuwe plannen.

In dit nieuwe plan staat o.a. geschreven dat de Hengelosestraat een goed oversteekbare kennisboulevard moet worden en is er bekeken wat er qua infrastructuur aan de Hengelosestraat zou kunnen veranderen om een kennisboulevard te worden. Zo is er o.a. onderzocht of rotondes mogelijk een goed alternatief zouden kunnen zijn voor het kruispunt Hengelosestraat – Auke Vleerstraat en voor het kruispunt Hengelosestraat – Capitool.

De conclusie van het onderzoek is dat het verkeerstechnisch mogelijk is om alle rijrichtingen met dubbele rijstroken (Hengelosestraat rechtdoor van west naar oost) terug te brengen naar enkele rijstroken, van 2X2 naar 2X1 met uitzondering van de kruispunten.

BBE vraagt zich af wat de meerwaarde is van deze versmalling. Zal deze versmalling bepalend zal zijn voor bedrijven om zich te vestigen op het Kennispark of voor het aantal nieuwe banen? De tientallen miljoenen die vanaf 2010 zijn geïnvesteerd in het kennispark hebben dat resultaat niet gebracht en met de huidige plannen vragen we ons af waarom dat nu wel zo zou zijn.

Op basis van deze ervaringen draaien we het liever om en zien we graag eerst bevestigd dat nieuwe bedrijven zich willen vestigen op het kennispark en extra banen creëren. Wanneer deze ontwikkeling daadwerkelijk is ingezet bekijken we op een later moment graag of er behoefte is aan versmalling. Voor dit moment zien we er de meerwaarde niet van.

Klik hier voor de mobiliteitsvisie Kennispark


Voorwaarts met de cultuursector en het muziekkwartier

Peter Brouwer 13.02.2021

Voor komende maandagavond bespreken we de Subsidieverordening Ondersteuning culturele sector en inzet rijksmiddelen cultuur. Een hele mond vol. Het is ons inziens inhoudelijk een goed en uitgebreid stuk. Het Rijk heeft voor de impact van de Covid-19 pandemie op de culturele sector voor 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Het belang van de cultuursector en de bijdrage die het levert aan onze stad staat buiten kijf. Ook de amateurverenigingen die met hun laagdrempeligheid, zoals alle verenigingen, tevens als smeermiddel dienen.

Er is dus een subsidieverordening voor het ledigen van acute nood bij instellingen. En men ondersteunt de amateurkunstvereniging. Tevens kijkt men ook naar de toekomst in de sector en daarbij is meer weerbaarheid en wandbaarheid essentieel. We lazen in het stuk ook het relatief hoge begrote bedrag voor de uitvoeringskosten van €300.000. Ook de reservering van de €1 miljoen (extra) voor de verbouwing van het Muziekkwartier riep vragen bij ons op. Wij willen graag meer inzichtelijk hebben hoe of deze bedragen zijn opgebouwd met daarbij een onderbouwing. Deze technische vragen hebben we dan ook inmiddels ambtelijk gesteld.

Maar waar een verbouwing van het muziekkwartier, het geld is daar al reeds voor gereserveerd en beschikbaar, juist nu prima had gekund om dan precies klaar te zijn voor het tijdperk na Corona. We moeten het nu zo snel mogelijk aanpakken. Voorwaarts! 

Wordt vervolgd.

– –