Buurtbus perikelen

Peter Brouwer 22.01.2021

Vlak voor de kerstdagen bereikte ons via sociale media berichten dat de buurtbus niet meer zou rijden, en wel van 20 december tot 17 januari. De fractie heeft toen technische vragen gesteld. Uit de beantwoording daarvan kwam naar voren dat de gemeente op de hoogte was van de beslissing van Twents/Keolis, om voor genoemde periode niet meer te rijden. maar hier zelf niet in was gekend. Net als de Dorpsraad Boekelo overigens. Omdat het OV in onze stad vooral een samenspel is tussen de Provincie (concessieverlener) en Twents/Keolis (opdrachtnemen) als de vervoeder. Er is op ambtelijk niveau nog wel gesproken met zowel de Provincie als ook Twents/Keolis.

Maar voorlopig (mede door de verlenging van de lockdown) is er nog altijd geen OV van en naar Boekelo. Uit die gesprekken kwam ook het antwoord dat mede in overleg met Provincie en Twents/Keolis de buurtbus op eigen initiatief is gestopt. De chauffeurs bijna allemaal gepensioneerde vrijwilligers zouden maar beter niet kunnen rijden. Ook zouden ze zich ondanks een aangepaste dienstregeling (zoals wij voorstelden) zich nog steeds niet veilig voelen. Maar in de contacten die wij hebben en in een gesprek met de Dorpsraad kwam een iets ander beeld naar voren. De meeste chauffeurs (80%) zouden wel degelijk willen rijden. Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Wat Burgerbelangen voornamelijk steekt is dat betrokkenen Provincie, Twents/Keolis en Gemeente helemaal niet naar een aangepaste of flexibele dienstregeling hebben gekeken dan wel op aangedrongen hebben. Want niet iedereen is in staat om zelfstandig te reizen of dan ivm met de kosten, een taxi te nemen. De buurtbus heeft een duidelijke plaats verworven in Boekelo. Wij zouden graag zien dat betrokkenen dit ook inzien en hier in de toekomst rekening mee willen houden. In komende vergadering van Stadsdeelcommissie West van begin februari wil ik hier aandacht voor vragen.

– –