Nieuw zwembad

Peter Brouwer 15.06.2020

Enschede gaat een nieuw zwembad bouwen. Het college heeft hierbij gekozen voor een afgeslankt scenario, dat past binnen het gestelde exploitatiebudget van €1M; een financieel veilige keuze in deze periode.

Er wordt voorgesteld om twee nieuwe zwembaden te bouwen: een sportbad 25×15.4 (30ºC) en warmwaterbad 15×10 (32ºC). Hierbij wordt wel heel expliciet het Slagman tot 2028 opgehouden. Burgerbelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor decentraal zwemmen en is dan ook blij dat het Slagman open blijft, ondanks het feit dat de nieuwbouw niet volledig voldoet aan ons ultieme plaatje.

Belangrijk voor ons is wel de doorkijk in 2025, het jaar dat er een besluit over vervanging van het Slagman moet worden genomen. Het college spreekt de ambitie uit om in dat jaar, of zoveel mogelijk eerder bij een financieel voordeel, alsnog een derde bad in het profiel van variant 3 (wedstrijdbad 25×21 (27ºC)) te willen realiseren. Wij willen dit echter wat scherper en duidelijker gesteld krijgen en zullen dit ook aankaarten tijdens het debat.

Een hoopvolle doorkijk, maar het betekent wel extra geduld voor het wedstrijdzwemmen die nu nog met dispensatie in het Slagman zwemt. Burgerbelangen ziet mogelijkheden om eventueel nog te schuiven qua configuratie om zodoende alsnog wedstrijdzwemmen op het Diekman vanaf dag 1 mogelijk te maken en overweegt hiervoor een motie in te dienen.

Conclusie: we zijn blij dat er een besluit ligt; de stad verdient voldoende zwemwater. Weliswaar niet de meest ultieme variant, maar wel de meest financieel verstandige in deze periode. Het openhouden van decentrale zwemmogelijkheden stemt ons gunstig en we zullen er alles aan doen wat binnen de financiële middelen ligt om voldoende zwemwater te blijven garanderen voor alle doelgroepen.