Voedselbos

Barry Overink 05.11.2018

Duurzaamheid lijkt de laatste tijd enkel te gaan over windmolens en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ook BBE vindt dit een belangrijk thema. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de stad mooi en aantrekkelijk blijft. Dat is dan ook één van de redenen dat wij in het “Bestuursakkoord” hebben opgenomen dat we de komende jaren willen gaan investeren in een “Stad in het groen”.

Tijdens de komende programmabegroting op 12 november a.s. gaan wij als BBE dan ook een motie indienen waarin we het College zullen vragen om onderzoek te doen naar het aanleggen van een zogenaamd voedselbos.

Een voedselbos is een vorm van driedimensionale landbouw: kruiden op de grond, struiken met bessen, en daarboven vruchten en de noten. Het bos is voor een ieder toegankelijk en draagt daar mee dus bij aan een duurzame leefomgeving in Enschede.

In Brabant is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met een voedselbos en is daar een groot succes gebleken, met als gevolg dat er een tweede bos van ruim 8 hectare wordt aangelegd. Het mooie hiervan is dat de provincie aldaar een flink bedrag uittrekt om dit nieuwe voedselbos te realiseren. Als BBE zullen wij ons college dan ook vragen om te kijken naar de subsidie mogelijkheden bij de provincie en zouden we ook graag willen dat er wordt gekeken naar het bos duurzaam aan te laten leggen door de DCW zo dat het ook bijdraagt aan de duurzame werkgelegenheid.