Sinterklaas bestaat niet

Marc Teutelink 05.11.2018

Afgelopen week is o.a. via dagblad Tubantia bekend geworden dat de gemeente Enschede een bedrag van €13.3 miljoen via het VNG ontvangt als compensatie voor de fors gestegen zorgkosten van de afgelopen jaren die de gemeente Enschede noodgedwongen in eerste instantie voor haar rekening heeft genomen. Het rijk heeft namelijk drie gebieden van het sociale domein overgeheveld naar de lokale besturen: de gemeentes kregen ineens de volledige verantwoordelijkheid voor de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. Tegelijkertijd heeft het rijk besloten om niet alle gelden die daarvoor noodzakelijk zijn aan de gemeentes te geven, maar ons te korten met 15%. Wij moeten dus dezelfde taken doen voor 15% minder geld dan dat het rijk er aan kwijt was. Dat heeft geleid tot vele miljoenen tekort die uit eigen middelen zijn bijgepast.

We begonnen dus met een achterstand en dat hebben we ook gemerkt: er moesten vele miljoenen op toegelegd worden de afgelopen jaren. Voor deze tekorten krijgen we dus nu een compensatie van €13.3 miljoen. BBE is zeer blij met dit nieuws en het is veel meer dan we gehoopt hadden. De enorme inspanningen, die vanuit het college zijn verricht, hebben ook daadwerkelijk wat opgeleverd en daarvoor willen we dan ook de complimenten geven. Top gedaan…maar het is geen winst, maar een doekje voor het bloeden.

Kortom fantastisch nieuws, maar tegelijkertijd moeten we ook al de verwachtingen temperen. Het is een eenmalig bedrag wat bedoeld is om de tekorten van 2016 en 2017 op te vangen. Het grootste gedeelte gaat dan ook op aan het verkleinen van het tekort in het sociaal domein (WMO – Jeugdzorg – Participatie) in het lopende begrotingsjaar. Dan zijn er ook nog diverse andere tekorten in dit lopende begrotingsjaar die met de rest gedeeltelijk zullen worden opgevangen.

Ook dit jaar zijn er bezuinigingen geweest en hebben we een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord uitgesteld. Blijft er wat over van die €13.3 miljoen -nadat we de tekorten hebben aangevuld-, dan gaan we eerst kijken of de uitgestelde maatregelen naar voren gehaald kunnen worden en natuurlijk willen we ook kijken naar het eventuele verzachten van bepaalde maatregelen.

Maar de boodschap blijft: Een beetje verlichting, maar niet rijk geworden en daarom blijven we realistisch en helaas, maar sinterklaas bestaat niet.

 – –