Hoe zit het eigenlijk met gratis of goedkoop in de bus voor 65+

Lourraine Lents 12.10.2018

Sinds 2011 wordt aan oudere inwoners van onze stad de mogelijkheid geboden om gratis dan wel goedkoop met de bus te reizen. Tussen 2011 en 2015 gold voor alle inwoners van 70 jaar en ouder dat zij met een aangevraagde zichtpas gratis met de bus binnen Enschede konden reizen. De regeling werd gewijzigd in 2015. Toen is besloten om -nog voor een periode van 4 jaar- de mogelijkheid te bieden voor een gratis of voordelige buskaart. Gratis kaarten werden verstrekt aan mensen met een inkomen lager dan 125% van het minimuminkomen. Was het inkomen hoger dan gold een gereduceerd tarief van € 75,-.

Doelstelling van de regeling was om oudere mensen met een laag inkomen te helpen om onder de mensen te blijven komen en niet te vereenzamen. De regeling werd afgesproken voor een periode van 4 jaar. De OV65+ regeling was een hele ruime regeling, maar ook een hele dure regeling: €250.000 per jaar.

In het coalitieakkoord van BBE, D66, VVD, PvdA en CU is de focus gelegd op jeugd en gezin, waarbij expliciet is aangemerkt dat er altijd aandacht blijft voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en dat houdt voor ons in dat we ook op zoek willen naar een afgeslankte regeling voor sociale mobilisatie van de meeste kwetsbaren onder de ouderen.

Tijdens de stedelijke commissie heeft wethouder toegezegd een memo op te stellen waarin alternatieven worden aangegeven. Deze memo is ondertussen ook daadwerkelijk ontvangen en het doet ons deugd dat er inderdaad wel mogelijkheden zijn voor een zeer afgeslankte regeling. Voor dit jaar is er nog budget beschikbaar en ook voor volgende jaren lijkt er een pot beschikbaar te zijn. We vinden het voorstel om de verantwoordelijkheid bij de wijkteams neer te leggen een interessante optie, maar we hebben daar en over de inhoudelijke aspecten van de regeling nog wel wat vragen.

Het wachten is dus op de inhoudelijke uitwerking van een nieuwe regeling en bieden de wethouder dan ook onze hulp aan bij het opstellen. De afspraak is dat er voor het einde van het jaar een regeling moet liggen…