Uitleg zorgaanbieders m.b.t. huishoudelijke ondersteuning

Ben Sanders 17.04.2015

Zowel de gemeente als de aanbieders zijn er van overtuigd dat na de aanloopproblemen van de eerste maanden het nu voor de inwoners helder moet zijn waar ze op kunnen rekenen.

De zorgaanbieders hebben erkend dat de gemeente Enschede de bezuiniging van het Rijk aanmerkelijk heeft verzacht, door een extra investering van 4,4 miljoen in de huishoudelijke ondersteuning. Ook om daarmee zoveel mogelijk banen te kunnen behouden.

Het budget is hierdoor groot genoeg om iedereen die dat nodig heeft, zoals bepaald door de gemeente, een schoon huis te bieden. Terwijl er ook gemeenten zijn die de huishoudelijke ondersteuning volledig hebben stopgezet.

“Te snel”, aldus directeur Andre Kok van Manna: “Wij als zorgaanbieders wilden te snel de transitie doorvoeren, terwijl er door de gemeente Enschede meer middelen beschikbaar zijn gesteld. Er gaat ook veel goed bij de bijna 6.000 cliënten in Enschede, maar het zonder gedegen plan korten op inzet en het niet leveren van maatwerk zijn twee onderwerpen die voor verbetering in aanmerking komen. We moeten maatwerk leveren en niet de inzet van zorg op voorhand al rigoureus korten.”

Ook Burgerbelangen heeft heel nadrukkelijk met onderbouwde feiten bij de wethouder aan de bel getrokken en om actie gevraagd, en die is er geweest in een gesprek tussen aanbieders en wethouder.

Wethouder Zorg Jurgen van Houdt: “Ik ben blij dat de onduidelijkheden zijn weggenomen en dat we de inwoners van Enschede die dat nodig hebben de juiste huishoudelijke ondersteuning kunnen geven. Als gemeente houden we de vinger aan de pols om te zorgen dat dat ook zo blijft.”

We moeten er allemaal aan wennen. Maatwerk blijft dus voorop staan, waarbij de hulp en de cliënt samen bepalen welke werkzaamheden er moeten gebeuren en met welke frequentie. Duidelijk is dat het voor de uitvoerende medewerkers en cliënten ook enige tijd vergt om te wennen aan de nieuwe manier van werken. De zorgaanbieders stellen voortaan nog meer in het werk om het netwerk rondom de cliënt te activeren voor het behalen van de afgesproken resultaten. Dit ook vanuit het principe om eerst te kijken wat men zelf kan, vervolgens wat anderen kunnen bijdragen en dan wat er nog aan ondersteuning nodig is.

De zorgaanbieders hebben toegezegd per geval te bekijken waar het maatwerk opnieuw vastgesteld moet worden en de zorginzet opgehoogd of anders moet worden om als resultaat een schoon huis te hebben. De tweede tussenevaluatie is in juli a.s.