Beleidsplan Jeugdhulp

Zehra Ceben 25.09.2014

Vanaf 1 januari is het een feit: voor de inwoners is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen.

Dit gebeurt deels lokaal en deels regionaal. Op verschillende manieren kan een kind doorverwezen worden voor zorg en ondersteuning. Na 1 januari 2015 kan naast de huisarts, de jeugdarts en de medische specialist ook de wijkteam het kind doorverwijzen naar een instelling. Dat werkt vanuit het principe één gezin, één plan en één regisseur.
Naast jeugdhulp voert het wijkteam ook taken op het terrein van multi-problematiek, maatschappelijk werk en participatie. Er zijn ook gevallen waarbij de rechter bepaalt wat voor ondersteuning wordt ingezet. Het jaar 2015 is een overbruggingsjaar. Het beleid kan volgend jaar nog bijgestuurd worden. Indien de professionals, de burgers, de hulpbehoevenden en wij goed blijven communiceren over wat goed gaat en wat niet goed gaat dan kunnen wij tijdig bijsturen als raad. Dus gewoon samen doen!