Vele handen maken licht werk

Barbara Doosje 15.05.2014

Nu de verkiezingen erop zitten is het voor het bestuur van Burgerbelangen Enschede tijd om ons te gaan richten op de komende raadsperiode

en dat we hier niet alleen in staan bleek uit het grote aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Leden die al actief bij de campagne betrokken waren willen, nu de gemeenteraadsleden zijn gekozen, niet thuis op de bank gaan zitten en hebben zich allen bij ons gemeld voor een taak. Tijd dus voor het bestuur om te gaan delegeren.

Bij de komende ALV gaan we een nieuwe werkgroep starten die het werk wat de vorige periode met 5 fractievertegenwoordigers in de wijken werd gedaan met niet minder dan 15 personen gaat aanpakken. Een fractielid kan niet op meerdere plaatsen tegelijk zijn, dus de fractievertegenwoordigers zijn hard nodig om wijkraden, buurtcomités, speeltuinen etc te bezoeken. Wilt u daar niet op wachten en heeft u onderwerpen waar wij zeker wat mee moeten gaan doen de komende raadsperiode dan kunt u ons natuurlijk nu ook alvast mailen, via info@burgerbelangenenschede.nl , na de ALV zal de werkgroep zich aan u voorstellen.

Ook het bestuur zelf zal op de ALV twee nieuwe bestuursleden verwelkomen, wie dat zijn? Dat zal de 28ste duidelijk worden na de bestuursverkiezing, ook hierover later meer.