Nieuwe fractie!

Niels van den Berg 23.03.2014

De verkiezingen zijn voorbij en afgelopen donderdag heeft burgemeester P. den Oudsten kenbaar gemaakt welke kandidaten voor de verschillende partijen in de gemeenteraad zitting zullen nemen.

Op voorhand was het voor Burgerbelangen Enschede al duidelijk dat er in ieder geval één persoon mee zou gaan stoppen. Na meerdere raadsperiodes en 1 periode als wethouder stopt Andre le Loux ermee. De partij heeft enorm veel aan hem te danken en wil hem daar in deze nieuwsbrief nogmaals hartelijk voor bedanken!
In de nieuwe fractie zijn drie vertrouwde gezichten terug gekeerd namelijk, Hans v. Agteren, Ben Sanders en Niels van den Berg. Hierbij voegen zich twee nieuwe gezichten te weten; Barry Overink en Zehra Ceben. Hiermee bestaat onze fractie, voor het eerst sinds de partij ruim twintig jaar geleden is opgericht, uit vijf personen! Afhankelijk van de rol die Burgerbelangen Enschede zal gaan spelen de komende vier jaar, zal ook Marc Teutelink nog toetreden. Daarmee zijn wij van mening dat wij een sterke fractie hebben die, evenals de vorige, op basis van vertrouwen, collegialiteit en saamhorigheid zal gaan samenwerken! Ook fractieondersteuners Ruud v. Leeuwen en John Vluttert zullen deel uit maken van het team! Een dezer dagen zullen wij de stadsdelen en de verschillende portefeuilles met elkaar gaan indelen, waarna wij er helemaal klaar voor zijn. Kortom wij hebben er zin in en gaan er vol vertrouwen tegenaan! Gewoon samen Doen!