Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in Oost

Niels van den Berg 07.03.2014

Na vier jaar is het goed om als partij de balans op te maak in stadsdeel Oost.

Op voorhand stonden er een aantal speerpunten op onze politieke agenda. Ten eerste is er de verbeterde ontsluiting van de nieuwbouw wijken en de dorpskern Glanerbrug. Hier zijn inmiddels verkeerskundige aanpassingen gedaan. Dit op zich helpt, maar we blijven benadrukken dat het nog beter kan en moet! Verder zal binnenkort gestart gaan worden met de aanleg van een fietspad langs de Zuid-Esmarkerrondweg, ook een speerpunt van Burgerbelangen sinds jaar en dag. Toen kwam daar ineens de discussie rondom de nieuw te bouwen moskee. Een discussie die commissielid Niels van den Berg namens de fractie open heeft gevoerd. Hier kwam het mooiste compliment naar voren van een van de Turkse leden van de bouwcommissie. Hij zei; “We verschillen van mening op een groot aantal punten, maar jullie wijze van communiceren en handelen, daar hebben we enorme waardering voor. Een ander belangrijk punt is dat er geen grootschalige uitbreiding komt van professioneel vuurwerkopslag. Enschede en vuurwerk is en blijft geen goede combinatie.
Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger hoeven in te voeren. Specifiek voor Oost blijft een betere verkeersveiligheid op het kruispunt Oostweg-Schukkinkweg een belangrijk aandachtspunt. Burgerbelangen blijft van mening dat er voor de Action in Glanerbrug een andere geschikte locatie moet worden gevonden om met name de verkeersoverlast en de leefbaarheid in de wijk weg te nemen. Het realiseren van een vrachtwagenparkeerplaats op het Euregio terrein moet er voor zorgen dat de leefbaarheid in wijken en dorpen kan worden geoptimaliseerd.

Wij hebben zoveel mogelijk de wijkraadvergaderingen bezocht. Maar met elf wijkraden in stadsdeel Oost is dat bijna niet te doen. Echter hebben we zeer goede contacten met de wijkraad voorzitters, en op die manier is het effectief en slagvaardig werken in beide richtingen. Hier komt onze slogan ”gewoon samen doen” mooi tot uiting. Wij hebben ons vier jaar lang laten zien in uw stadsdeel. We hebben aan menig keukentafel gezeten, en wij zijn prima benaderbaar geweest.