Ben je oud, dan ben je sneller afgeschreven dan verwacht.

Ben Sanders 26.09.2013

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zoveel mogelijk zelfredzaam!

Wie grijpt er in als het thuis niet meer goed gaat? Hoe reëel worden de risico’s als vereenzaming en verwaarlozing afgewogen? Ik hoor niemand over het feit dat je direct als zorgontvanger allerlei vreemde ‘hulpverleners’ over de vloer krijgt en of je dat wel wilt?

Ouderenzorg, waarbij 800 verzorgingstehuizen opgeheven worden en de focus komt te liggen op verpleeghuizen zal binnen enkele jaren leiden tot veel ellende onder de bejaarden. De opvatting om ouderen langer zelfstandig te laten wonen is niet verkeerd, maar dient wel te gelden voor bejaarden die daar daadwerkelijk toe in staat zijn. De ZZP, het zorgzwaarte pakket wordt toegespitst op bejaarden die al een hoge mate van verzorgings- en of verplegingszwaarte nodig hebben. Veel bejaarden die feitelijk al extra zorg nodig hebben (ZZP-3 en 4) zullen dan het ‘slachtoffer’ worden van een ongeorganiseerde en discontinue zorgcarrousel met de nodige ellende van dien. Binnen enkele jaren zal dit ‘nieuwe en verkeerde bezuinigingsbeleid’ leiden tot veel menselijke ellende aangezien de verwachte vrijwillige mantelzorgers capaciteit zwaar wordt overschat.

Bovendien weten de zorgmedewerkers in de verzorgingstehuizen in het algemeen heel deskundig en continu om te gaan met bejaarden en aan hen de op hun afgestemde zorg te bieden. Goed opgeleide zorgmedewerksters worden door dit beleid straks aan de kant gezet en werkloos gemaakt en wordt daarmee de huidige goede en continue zorg aan betreffende omvangrijke bejaardengroep onthouden.

En wat nu, als er bij de familie geen mogelijkheid is en er in een wijk geen cohesie is en/of er geen participatie bestaat en men niet mee wil werken aan die ‘participatiesamenleving’? Het is een mooie term om de bezuinigingen te rechtvaardigen maar worden de consequenties wel overzien? Wordt het niet eens tijd dat onze ‘regeringleiders’ eens enkele maanden gaan meelopen om getuige te zijn van het verkeerde beleid dat zij voeren en om tot het inzicht te komen dat juist ‘de verzorgingsstaat’ niet gecompenseerd kan worden door participatie van los/vast partijen waar niet op gerekend kan worden?

Houdt de verzorgingsstaat in stand en laat die in stand. Wat goed is, is goed en wat moet dat moet, maar experimenteer niet met ondoordachte bezuinigingen van 600 miljoen die leiden tot niets. De Minister President maakt het nog weer eens onduidelijker door in de Algemene Beschouwingen te stellen dat het niet een verplichting is maar een keuze of de oudere dan wel thuis wil blijven of naar een verzorgingshuis wil?
Citaat van donderdag in de Tweede Kamer: ‘Ze worden niet gedwongen’! De tijd zal het leren!