Begrippenlijst en organogram !

Niels van den Berg 26.09.2013

Misschien is het wijs om eens een begrippenlijst en organogram huis aan huis te verspreiden.

Zodat iedere burger de processen kan volgen van de verschillende onderwerpen, groot en klein, die de revue passeren. Als raadslid ben je op veel terreinen een leek. Maar verdiepen in de materie, bezoeken van eventuele locaties en bovenal de betrokken mensen, brengt je een heel eind in de richting.

Onlangs schreef de TC Tubantia over de verbouwingskosten van het stadhuis. Deze zouden van 1,1 ineens op 3,8 miljoen zijn komen te liggen. Daarover wilde de fractie van Burgerbelangen Enschede afgelopen maandag vragen stellen. Maar speurwerk en ondersteuning van de Raadsgriffie hebben op gegeven moment aangetoond dat de middelen in feite al gereserveerd waren. In de programma begrotingen van 2012 en 2013 is het allemaal al opgenomen. Het raadsvoorstel dat als hamerstuk op de agenda staat van 30 september aanstaande, blijkt in Jip en Janneke taal om het volgende te draaien. Men vraagt simpelweg toestemming om de reeds gereserveerde middelen ook daadwerkelijk in te mogen zetten.

Zo blijkt het niet uit het artikel in de Tubantia, en daar kom je niet zo snel achter wanneer je niet dicht bij het vuur zit. Beter communiceren dus, want dit is weer zo’ n item waar de Enschedese gemeenschap het over heeft, en niet ten onrechte, men weet niet hoe het in elkaar zit en kan dergelijke uitgaven niet rijmen met de keuzenota op de achtergrond. Bijna vier jaar na sluiten van het coalitieakkoord moeten we dus stellen dat het speerpunt communicatie, nog op een zware onvoldoende zit! Wederom een speerpunt dus voor Burgerbelangen voor de vier jaar die voor liggen.