Arbeidsmarktaanpak in Enschede.

Albert Veldt 26.09.2013

Afgelopen week zijn we als raadslid weer eens bijgepraat over de veranderingen die plaats vinden op de arbeidsmarkt

en de wijze waarop Enschede daarop in speelt. Burgerbelangen heeft er al rond 2005 op gewezen dat we in Enschede nog steeds zitten met de naweeën van de textielindustrie. Wethouder Welman gaf nu ook ruiterlijk toe dat er ruim 12.000 mensen zonder werk zitten terwijl er maar 400 vacatures zijn. Eigenlijk een hopeloze zaak die ander inzicht vereist om daar mee om te gaan. Niets doen betekend dat er veel mensen ongemotiveerd thuis zitten en dat wil uiteraard niemand.

Aangezien we in Enschede te veel mensen hebben die werkeloos zijn is het zaak om meer te doen aan participatie, vrijwilligerswerk en in ieder geval actief te blijven of geactiveerd te worden. Daarnaast moeten we écht eens gaan kijken of we de mensen niet véél mobieler maken door de grenzen naar werk op te rekken. De wethouder stelde dat de werkloze mensen in Twente veel te veel honkvast zijn en al moeite hebben om werk in Almelo of Rijssen te accepteren in verband met de reistijd. Wat Burgerbelangen betreft mogen we daar best meer de nadruk op leggen.

Mensen die langer werkloos zijn en in de bijstand belanden (wat toch niemand moet willen) worden al sinds enige jaren betaald door onze eigen Gemeente. Omdat we daarmee veel geld tekort komen in onze begroting springt het Rijk bij, echter die geldstroom wordt i.v.m. de overheidsbezuinigingen steeds minder. Op dit moment worden mensen met bijstand gecompenseerd door kwijtscheldingen. Ander gemeenten doen dit niet of in mindere mate. In de discussie hierover waren alle partijen het er over eens niet te korten op het kwijtscheldingsbeleid om de mensen niet nog meer in armoede te storten. Feit is dat we dit jaar een tekort verwachten van ruim 10 miljoen euro en voor volgend jaar ziet het er niet beter uit.
Als Burgerbelangen maken wij ons toch oprecht zorgen hoe lang we dit nog vol kunnen houden, maar houden jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.