Het verkeer in het centrum van Enschede valt stil!

Albert Veldt 17.11.2012

Het verkeer in Enschede is momenteel een ramp. Nu is het zo dat er veel bouwwerkzaamheden plaatsvinden

onder andere op de kop van de Kuipersdijk waar de van Heekgarage een nieuwe ingang krijgt. Ook de marktkooplui ondervinden hier veel last van en uiteraard de automobilisten, maar ook de voetgangers. U zult zeggen dat dit allemaal toch ook logisch is en uiteraard hebben wij daar ook tot op zekere hoogte begrip voor. Maar toch zal het nooit meer zo worden zoals u gewend was, een rondje (klein) centrum kan ook na het gereedkomen niet meer, want achter de Mooienhof wordt het straks éénrichtingsverkeer.
Vorige week kregen we nog een interessante discussie want komend van het zuiden, Kuipersdijk richting centrum zou je niet rechtsaf mogen! Wat blijkt echter, doordat veel mensen compleet vastlopen heeft onze afdeling verkeer besloten voorlopig het rechtsaf slaan wél toe te staan. De Beltstraat, niet ingericht voor bussen, is speciaal voor Connexxion breder gemaakt en de bussen mogen zomaar in twee richtingen rijden. Dit alles zonder toestemming van de raad en blijkbaar zonder advies van verkeersdeskundigen, fietsersbond of gehandicaptenraad!! Nog geen drie jaar geleden is er door PvdA, CDA, VVD en Burgerbelangen met meerderheid een motie aangenomen van de Beltstraat weer een tweerichtingsstraat te maken. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen, maar het college heeft er toch geen uitvoering aangegeven i.v.m. het negatieve advies van verkeersdeskundigen en de fietsersbond.
Als je dan nu de situaties bekijkt in de binnenstad met de getroffen maatregelen zonder enige inspraak van de raad, ga je toch echt twijfelen aan ons democratisch rechtsbeginsel. Er zou nog een verkeerstelling gehouden worden om te kijken hoe de intensiteit en bereikbaarheid van de stad wordt ervaren. Ik zou zeggen stop daar maar mee, al die teleurgestelde toeristen die zich compleet vast rijden zie je toch niet meer terug. Opmerkelijk dat Hengelo juist méér Duitse bezoekers krijgt, ik vraag me af hoe dat nou kan…………………….