Omdenken succesvol toepassen op Demografie of andere belangrijke zaken.

Albert Veldt 18.10.2012

Een bestuurslid van Burgerbelangen wees ons op een symposium

dat wordt gehouden in Deventer over demografie, om middels het omdenken van een bedreiging een voordeel te maken. Bewezen is dat Enschede nog jaren blijft stilstaan wat betreft groei van bevolking, als die er al ooit weer komt. Onderstaand een staaltje omdenken als voorbeeld!

Aangezien bevallingen van de eilandbewoners van Terschelling vanwege het gezondheidsrisico meer en meer in het ziekenhuis ‘aan de vaste wal’ plaatsvinden, dreigt de eilandernaam Terschelling in paspoorten ter verdwijnen. Voor veel eilandbewoners, trots als ze zijn op de naam van hun eiland, een probleem. Om die reden kwam de burgemeester met een bijzonder voorstel. Hij keerde het om. Als je geen bevallingskliniek op Terschelling meer hebt, kan je misschien een stukje Terschelling creëren in een bevallingkliniek aan de wal.

Op 12 januari 2011 stelde hij in de Gemeenteraad voor er naar te streven om een stukje van de verloskamer in een ziekenhuis aan de wal, bijvoorbeeld in de stad Leeuwarden, te promoveren tot een geografisch onderdeel van de Gemeente Terschelling. “In ons Koninkrijk”, zo betoogde hij, “is dit niet ongewoon: op het eiland Saba was er ook het probleem dat de enige op Saba aanwezige arts geen bevallingen meer wilde doen. Samen met het ziekenhuis op Sint Maarten is er enkele jaren geleden voor gekozen de verloskamer tijdens de bevalling te definiëren tot Saba’s grondgebied.”

Dit omdenken is op vele onderwerpen denkbaar. Iemand die niet gelooft in de opwarming van de aarde kan wellicht wél aangespoord worden minder energie te verbruiken door zijn woning te isoleren als dat hem/haar maandelijks geld bespaart op zijn te betalen energienota. Daarna: doel bereikt!!
Als de werkloosheid blijft stijgen in het land, maar vooral ook in onze regio, moeten we dan niet veel meer inzetten op acceptatie daarvan en mensen die door werkloosheid getroffen worden actief houden, in een dagritme houden en in zetten voor vrijwilliger diensten? Als er in de toekomst dan een mogelijkheid bestaat op een reguliere baan zijn deze mensen er ook klaar voor! Mét werkervaring! Daarna: doel bereikt!!