IJsbaan Twente

Niels van den Berg 20.09.2012

Zo nu en dan is het lastig om namens de Enschedese samenleving, beslissingen te nemen in de raadszaal van het stadhuis.

Het is een algemeen gegeven dat iedereen over alles een mening heeft. Daarnaast is het zo dat je met bepaalde onderwerpen zelf voor een moeilijke keuze staat. Zo ook afgelopen maandag toen de ijsbaan op de agenda stond. Kort door de bocht genomen ben ik te allen tijde pro sport. Sport is een sociaal bindmiddel en de (lokale) overheid is mijn inziens verplicht om hiervoor op basis niveau randvoorwaarden te scheppen. Dat is in Enschede het geval!

Nu zitten we echter met het probleem dat de exploitatie van de ijshal, sinds opening in 2008 niet kostendekkend is. En dus kwam wethouder Wallinga met een raadsvoorstel om drie jaar lang 50.000 euro in de hal te steken. Als tegenprestatie mag het onderwijs in Enschede kosteloos gebruik maken van de hal, ik meen 4 clinics in totaal. Klinkt leuk maar kort geleden nog heeft onze fractievoorzitter kritische vragen gesteld. Ook in de planvormingsfase heeft Burgerbelangen op de barricaden gestaan en de waarschuwende vinger geheven dat gestelde doelen moeilijk te verwezenlijken zouden zijn. Wallinga refereerde hier maandag ook aan. Helaas is eens te meer gebleken, denk aan Aquadrome, dat het inderdaad niet al te voortvarend gaat met deze projecten van weleer. Wanneer we meegaan met het raadsvoorstel, kost het ons uiteindelijk 500.000 per jaar.

Wanneer we de stekker er uittrekken ineens enkele miljoenen. Wat te doen? Je sporthart laten spreken of de realiteitszin, en beseffen dat dit alweer het zoveelste onderwerp in korte tijd is. Maar met de opmerking in de risicoparagraaf dat er niet gegarandeerd kan worden dat de exploitatie in de toekomst sluitend kan worden gemaakt is een keuze snel gemaakt. Wij gaan in het midden zitten. Enerzijds laten we duidelijk weten voor een structurele oplossing te gaan. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat de wethouder hiervoor tijd nodig heeft. Hij zal in gesprek moeten met de verschillende partners, en vooral ook de regio. Het is immers en regionale ijsbaan, en dus vinden wij dat ook de buurtgemeenten een bijdrage kunnen leveren. Om tot slot het schaatspubliek geen hinder te laten ondervinden komen wij waarschijnlijk maandag met een amendement. Een amendement dat 50.000 beschikbaar stelt voor 1 jaar en dat binnen 9 maand om een structurele oplossing vraagt. De scholen mogen het “vrij” schaatsen naar eigen inzicht organiseren. Hiermee voorkomen we dat de scholen belast worden, en er plezier van hebben in plaats van hinder…