Berichten van 20.09.2012


Bereikbaar Enschede, toerisme en parkeren.

Albert Veldt 20.09.2012

Een makkelijk toegankelijke stad trekt meer bezoekers is onze mening. Gelukkig heeft onze wethouder Hans van Agteren

nu voorstellen gedaan om in ieder geval de verkeersregel-installaties (zeg maar stoplichten) zodanig op elkaar af te stellen dat er een groene golf ontstaat. Dus rijdend over de Singels in combinatie met de invalswegen blijf je groen houden als je de toegestane snelheid in acht neemt. Wist u overigens dat de groene golf een uitvinding is van een Enschedeër. In de zeventiger jaren was de Hengelosestraat hiervoor een proefproject. Vreemd genoeg is het hier niet verder doorgegaan, maar in andere grote steden wordt het nu nog steeds grootschalig met succes gebruikt. Wachttijden worden vermeden of verkort, dus efficiënt en minder irritatie. Met de hedendaagse techniek is ook de fietser hiermee gebaat.

Om het bezoek van toeristen en kooplustigen uit andere steden te trekken moet onze stad goed toegankelijk blijven. Winkeliers en marktkooplieden klagen over teruglopend bezoek, omzet en dus minder winst. De werkgroep die bezig is om hier oplossingen voor te vinden heeft tot onze grote vreugde besloten tot een proef om voor de Van Heek parkeergarage de tarieven te gaan differentiëren. Dat houdt in dat dinsdag en enkele andere stille dagen er een laag tarief gaat gelden. Bijvoorbeeld voor de eerste twee uur betaalt u dan slechts één uur. De techniek is zodanig dat de parkeerautomaat dit zelf uitrekent en de korting dus direct bij het afrekenen in mindering wordt gebracht.
Al met al mooie plannen waar wij als Burgerbelangen erg blij mee zijn.


Bent u ook wel eens eenzaam? Ga samen eten!

Ben Sanders 20.09.2012

“Er is tegenwoordig zo weinig contact in de buurt. Bij Resto VanHarte Enschede vindt en heb je dat wel.”

Bij Resto VanHarte is het altijd gezellig. Buurtgenoten ontmoeten elkaar tijdens een gezonde, smakelijke en betaalbare maaltijd. Iedereen is welkom. Mensen met verschillende leeftijden, culturen en religies, komen met elkaar aan de praat. Deze organisatie biedt kansen voor mensen die moeite hebben om contacten te leggen. Hier schuiven ook regelmatig mensen aan die actief zijn in de buurt, zoals de wijkagent, de imam, dominee of huisarts . Tijdens of voorafgaand aan de maaltijden geven ze nuttige informatie en vertellen over activiteiten in de buurt. Voor de gasten levert dit vaak nieuwe contacten op en nieuwe kansen om hun weg in de samenleving te vinden. De tafels van Resto VanHarte zijn aangemeld bij de website www.komdedeuruit.nl en worden online aan elkaar verbonden om samen de Langste Eettafel van Nederland te vormen.
Het is het gezellige buurtrestaurant voor jong en oud met lekkere, gezonde driegangendiners voor weinig geld. Dé plek om buurtgenoten en wijkorganisaties te leren kennen. Wat u kunt doen?, gewoon komen!! Zij brengen het buurtgevoel weer terug en bieden mensen uit alle lagen van de bevolking nieuwe kansen om hun weg in de samenleving (weer) te vinden. En met succes! Mensen leggen nieuwe contacten en voelen zich weer betrokken bij de maatschappij.
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht hierachter. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun buurtgenoten. De onafhankelijke organisatie draait op giften van donateurs en sponsors. Geef sociale uitsluiting geen kans en help Resto VanHarte om de leefbaarheid in de buurten te vergroten. Schuif bij ons aan tafel en praat mee. Iedereen is welkom bij de maaltijd en deze is gezamenlijk van 18.00 tot 19.30 uur. De gratis reserveringslijn is geopend op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur. De Langste Eettafel van Nederland op woensdag 26 september a.s. is een concept van Resto VanHarte en speciaal voor de Week tegen Eenzaamheid in een nieuw jasje gestoken. Wilt u ook gezellig aanschuiven? Meldt u dan aan en geniet van het contact, de gezelligheid en het lekkere eten!! Er wordt rekening gehouden met vegetariërs en halal-wensen.

Waar moet u zijn: Stichting Resto VanHarte,
                           Wijkcentrum de Roef 
                           Pastoor Geertmanstraat 17
                           7535 BZ Enschede, Tel: 0800-0151.


de Fabeltjeskrant

André Le Loux 20.09.2012

Afgelopen maandag bij de bespreking van de stedelijke koers hebben wij weer gepleit om de spoortunnel uit de plannen van de Spoorzone te halen.

Dit hebben wij ook al eerder bepleit in zowel de raad als in de stadsdeelcommissie Centrum . Wij vinden dat de spoortunnel geen toegevoegde waarde heeft maar ons wel veel geld kost. Ik heb maandagavond ook mijn verwondering uitgesproken over het feit dat het College zelf die beslissing nog niet genomen had.
Als antwoord kreeg ik te horen dat er op dinsdagavond in de vergadering van stadsdeel Centrum nadere mededelingen zouden worden gedaan. Merkwaardig, men wist toen al wat men zou gaan zeggen. En zo’n belangrijk onderwerp, waar heel veel geld mee is gemoeid, hoort gewoon in de Stedelijke Commissie te worden besproken.
Het gedrag van het college had meer weg van de Fabeltjeskrant, nog één nachtje slapen, net als met Sinterklaas, we gaan morgen vertellen of hij komt. Ik pleitte voor daadkracht van het college, maar dat heeft men bij dit onderwerp op deze manier niet waargemaakt.


IJsbaan Twente

Niels van den Berg 20.09.2012

Zo nu en dan is het lastig om namens de Enschedese samenleving, beslissingen te nemen in de raadszaal van het stadhuis.

Het is een algemeen gegeven dat iedereen over alles een mening heeft. Daarnaast is het zo dat je met bepaalde onderwerpen zelf voor een moeilijke keuze staat. Zo ook afgelopen maandag toen de ijsbaan op de agenda stond. Kort door de bocht genomen ben ik te allen tijde pro sport. Sport is een sociaal bindmiddel en de (lokale) overheid is mijn inziens verplicht om hiervoor op basis niveau randvoorwaarden te scheppen. Dat is in Enschede het geval!

Nu zitten we echter met het probleem dat de exploitatie van de ijshal, sinds opening in 2008 niet kostendekkend is. En dus kwam wethouder Wallinga met een raadsvoorstel om drie jaar lang 50.000 euro in de hal te steken. Als tegenprestatie mag het onderwijs in Enschede kosteloos gebruik maken van de hal, ik meen 4 clinics in totaal. Klinkt leuk maar kort geleden nog heeft onze fractievoorzitter kritische vragen gesteld. Ook in de planvormingsfase heeft Burgerbelangen op de barricaden gestaan en de waarschuwende vinger geheven dat gestelde doelen moeilijk te verwezenlijken zouden zijn. Wallinga refereerde hier maandag ook aan. Helaas is eens te meer gebleken, denk aan Aquadrome, dat het inderdaad niet al te voortvarend gaat met deze projecten van weleer. Wanneer we meegaan met het raadsvoorstel, kost het ons uiteindelijk 500.000 per jaar.

Wanneer we de stekker er uittrekken ineens enkele miljoenen. Wat te doen? Je sporthart laten spreken of de realiteitszin, en beseffen dat dit alweer het zoveelste onderwerp in korte tijd is. Maar met de opmerking in de risicoparagraaf dat er niet gegarandeerd kan worden dat de exploitatie in de toekomst sluitend kan worden gemaakt is een keuze snel gemaakt. Wij gaan in het midden zitten. Enerzijds laten we duidelijk weten voor een structurele oplossing te gaan. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat de wethouder hiervoor tijd nodig heeft. Hij zal in gesprek moeten met de verschillende partners, en vooral ook de regio. Het is immers en regionale ijsbaan, en dus vinden wij dat ook de buurtgemeenten een bijdrage kunnen leveren. Om tot slot het schaatspubliek geen hinder te laten ondervinden komen wij waarschijnlijk maandag met een amendement. Een amendement dat 50.000 beschikbaar stelt voor 1 jaar en dat binnen 9 maand om een structurele oplossing vraagt. De scholen mogen het “vrij” schaatsen naar eigen inzicht organiseren. Hiermee voorkomen we dat de scholen belast worden, en er plezier van hebben in plaats van hinder…