Stadsdeel Centrum vergadert en komt tot bezinning?

Albert Veldt 07.06.2012

Nog geen vier weken geleden heb ik opgeroepen om tegen de verlaging van de bult voor het Casino te zijn. Deze reparatie kost bijna twee miljoen Euro

en is in onze ogen volkomen onnodig en ook niet van deze tijd, doelend op de economische situatie van Enschede. Ook het hele project kwam mij op delen té ambitieus over. Financieel staat Enschede er minder goed voor en over bijvoorbeeld een probleempotje van € 100.000 voor mensen in de bijstand of WSNP wordt urenlang vergaderd en tenslotte afgewezen terwijl de raadslieden van het Centrum wél twee miljoen Euro onnodig in de grond proppen. Enfin vier weken geleden heb ik middels een stemverklaring vergeefs tegen dovemans oren geroepen. Na die goedkeuring van nog geen vier weken geleden, werd er nu aan dezelfde raadslieden gevraagd in te stemmen met een krediet van € 1,8 miljoen om de plannen verder uit te werken. Ineens waren er de vragen, die ik vergeefs stelde vier weken geleden. Ik appelleerde daar ook aan, maar niemand bleek het verhaal te begrijpen, ineens vonden ze die plannen in z’n totaliteit toch wel erg ver gaan!

Ze vonden dat gezien de huidige economische crisis we ons moesten herbezinnen. Ook werd aangevoerd dat de uitslag van de Enquête die momenteel wordt gehouden, over het functioneren van het grondbedrijf, eerst moet worden afgewacht alvorens door te gaan met dit giga-grote project. Wethouder Wallinga (die Koomen verving) had het er moeilijk mee. Zelfs binnen het college wordt geroepen om matiging, maar Wallinga bleef doordraven in oude clichés, dat Enschede moest groeien, ambitie moest tonen, een leidinggevende rol moest hebben, de positie moet behouden van de grootste in de regio en de grootste van het Oosten. Onbegrijpelijk dat zijn collega wethouders hem niet hebben bijgepraat. Inmiddels blijkt immers dat juist deze woorden en motiveringen Enschede de laatste jaren in een diepe financiële ellende hebben getrokken die we op dit moment zelf nog niet kunnen overzien. Wees realistisch willen wij als Burgerbelangers zeggen!