Kattebelletje aan de landelijke politiek

Niels van den Berg 07.06.2012

(open brief aan 2e Kamerfracties)

Geachte fractie,
Sinds twee jaar ben ik lid van de gemeenteraad van Enschede, namens de partij burgerbelangen Enschede. Meerdere keren ben ik aangesproken door Enschedese burgers over het onderwerp kattenoverlast.

Hierop heb ik besloten om informatief enkele gerelateerde organisaties te gaan bellen, waaronder het Enschedese dierenasiel de Heuwkamp. Al vrij snel kwam ik met de vraag hoeveel katten er in de gemeente Enschede op jaarbasis binnenkomen. Dat aantal ligt op ruim 1500 katten en 500 kittens!
Ook overlast van katten van buren is velen een doorn in het oog. En dus zou je zeggen. Kattenbelasting. Maar juist dat is in Nederland wettelijk gezien niet mogelijk. De hondenbezitter betaalt wel, bij katten zou dit moeilijker te controleren zijn. De medewerkster van het dierenasiel gaf mij in het gesprek aan, dat verplicht chippen een veel betere optie zou zijn, in tegenstelling tot kattenbelasting. Men zal hierdoor sneller en beter na gaan denken, alvorens over te gaan tot aanschaf van een kat. In het KRO programma “de rekenkamer” is eerder eens berekend dat omgerekend elk huishouden in Nederland 10, – euro op jaarbasis meebetaald aan afvalverwerking van het kattengrit. Verder betaalt de gemeenschap ook nog eens zo’n tien miljoen euro aan uitrukkosten brandweer om de dieren uit benarde posities te bevrijden, omgerekend 1,50 per huishouden.
De Nederlandse asielen zitten overvol met katten. Katten zijn niet gechipt en dus is niet te herleiden wie de eigenaren zijn. Katten lopen buiten, maar zijn niet gesteriliseerd of gecastreerd, waardoor de nesten als paddenstoelen uit de grond tevoorschijn komen. Mijn vraag aan uw fractie:
Hoe kijkt u ertegenaan wanneer we z.s.m. alle katten zouden gaan chippen. Chippen kost tien euro per kat. Deze kosten komen voor rekening van de eigenaren. Katten mogen loslopen buiten, maar dienen dan gesteriliseerd / gecastreerd te zijn. Katten die gevangen worden zijn vervolgens uitstekend te achterhalen, waarna een boete kan worden uitgedeeld indien niet gecastreerd / gesteriliseerd. Dit pakket aan maatregelen zorgt er niet alleen voor dat de kattenoverlast verminderd, men wordt ook aan het denken gezet alvorens een kat aan te schaffen, iets wat men nu niet hoeft te doen want wanneer het beestje niet bevalt drop je het ergens zonder bang te hoeven zijn dat men achterhaald wordt. Op die manier is kattenbelasting dan ook prima uit te leggen. Het bedrag is dan als volgt opgebouwd.
– Chippen 15,- euro
– Afvalverwerking kattengrit 60,-

Kortom 75,- euro per jaar, per kat en over enkele jaren zitten de asielen niet meer overvol en is overlast grotendeels verdwenen. Mocht dit opgenomen worden in de Nederlandse wet, dan is dit op lokaal niveau natuurlijk het meest eenvoudig te implementeren.
In afwachting van uw antwoord
M.v.g. Niels van den Berg, Burgerbelangen Enschede