Hoe staat Enschede er voor?

André Le Loux 07.06.2012

In de krant hebben we kunnen lezen dat zowel Almelo als Haaksbergen er financieel niet goed voorstaan. Het lijkt er op dat het in Enschede wel meevalt

. Maar daar wordt verschillend over gedacht. Als je nog te realiseren winsten meerekent in een optimistisch , realistisch of in een pessimistisch scenario dan praten we toch al gauw over een verschil van een 50 miljoen.
In het grondbedrijf gaan we uit van een opbrengstenstijging van 0% in 2012, 0% in 2013 , 1 % in 2014 en 2% in 2015. Iedereen betwijfeld deze cijfers. De verwachting is dat we in 2015 blij mogen zijn met een factor 0%. Dit betekent een verslechtering van pakweg een 30 miljoen. En zouden we een negatieve opbrengstenstijging hebben dan gaat deze verslechtering al gauw richting 50 miljoen.

Het college heeft toch gekozen voor de eerstgenoemde opbrengstenstijging, met die kanttekening dat we elk jaar opnieuw deze percentages gaan vaststellen.
Hiermee worden eventuele tekorten uitgesmeerd over een langere periode, iets waar wij achter staan. Maar het betekent voor Burgerbelangen ook, dat we ons heel goed realiseren dat we er niet rooskleurig voorstaan, en het betekent dan ook dat we ons geen grote uitgaven meer kunnen veroorloven. Een en ander zal begin juli duidelijk worden bij de kadernota.