Berichten van 25.04.2024


Meldpunt schimmelvorming

Danny Wakeren 25.04.2024

Burgerbelangen Enschede heeft de afgelopen tijd steeds meer signalen ontvangen van schimmelvorming in (sociale) huurwoningen in Enschede. Daarom openen wij een meldpunt voor huurders welke last hebben van schimmelvorming in hun woning. 

Alle meldingen die bij ons binnenkomen worden zorgvuldig samengevat om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang van dit probleem. Samen met andere (lokale) politieke partijen zullen wij ons inzetten om dit onderwerp op nationaal niveau aan te kaarten. Er moet duidelijke wet- en regelgeving worden opgesteld om te garanderen dat huurders niet gedwongen worden om in ongezonde woningen te verblijven. 

Daarom roepen wij huurders die met dit probleem te maken hebben op om dit te melden via het e-mailadres:  meldpuntschimmelvorming@burgerbelangenenschede.nl.

Samen kunnen we streven naar oplossingen en een betere toekomst voor alle huurders.